w naszej ofercie: 9058 imprez, 48456 terminów!

+48 12 648 99 77
+48 12 647 11 88
+48 12 647 22 66
E-mail:
Hasło:
Chorwacja, Bo??nia i Hercegowina  Adriatyk Tour
Wszystko o tej ofercie wie:

CHORWACJA, BO??NIA I HERCEGOWINA ADRIATYK TOUR

Wycieczki Objazdowe

Wiek: od 6 do 99 lat
Wyżywienie: śniadanie i obiadokolacja (HB)
PROMOCJA
Promocje ograniczone ilością miejsc.
Ocena oferty:
Kod oferty:
120264580
oferta w pdf
1 dzie??:
Wyjazd z Polski wed??ug rozk??adu jazdy. Przejazd przez Czechy, Austri?? i S??oweni??. W trakcie przejazdu planowane s?? kr??tkie postoje i przerwa na posi??ek.
2 dzie??:
W godzinach porannych przyjazd do Parku Narodowego w Plitwicach, najwi??kszego i najstarszego w Chorwacji, wpisanego na list?? ??wiatowego dziedzictwa naturalnego UNESCO. W parku, na d??ugo??ci ponad 8 km znajduje si?? 16 turkusowych jezior po??o??onych tarasowo i po????czonych ze sob?? niezliczon?? ilo??ci?? wodospad??w. Spacer malowniczymi ??cie??kami i rejs statkiem po najwi??kszym jeziorze Kozjak. Przejazd do hotelu, zakwaterowanie, kolacja, nocleg.
3 dzie??:
Po ??niadaniu przejazd do Trogiru - typowego nadmorskiego miasteczka. Spacer po star??wce, gdzie zobaczymy m.in. ??redniowieczny ratusz z prze??omu XIV i XV w. i zwiedzimy katedr?? ??w. Wawrzy??ca z XIII - wiecznym portalem. Przejazd do Splitu, znanego z najw????szej na ??wiecie ulicy, nosz??cej wiele wyja??niaj??c?? nazw?? ???Pusti me da prodem??? (przepu???? mnie). Spacer po Starym Mie??cie i zwiedzanie znajduj??cych si?? tam budowli: antycznego Pa??acu cesarza Dioklecjana z tajemniczymi lochami, przepi??knego Perystylu, ??wi??tyni Jupitera. Zobaczymy tak??e Z??ote Bramy Miejskie, ratusz z XV w. oraz port. Przejazd widokow?? tras?? wzd??u?? wybrze??a Adriatyku do hotelu na kolacj?? i nocleg.
4 dzie??:
Po ??niadaniu przejazd do Dubrownika, zwanego ???Per???? Adriatyku???. Stare Miasto Dubrownika zosta??o wpisane na list?? dziedzictwa kulturowego UNESCO. Czeka nas spacer po mie??cie, gdzie na uwag?? zas??uguje: Brama Pile, ulica Stradun, kolumna Orlando, Pa??ac Sponza z XVI w., Pa??ac Rektor??w z XV w. - dawna siedziba w??adz Republiki Dubrownickiej - obecnie muzeum. Odwiedzimy tak??e katedr?? i s??ynn?? aptek?? mieszcz??c?? si?? w klasztorze Franciszkan??w oraz wejdziemy na mury miejskie. Czas wolny. Przejazd do hotelu na kolacj?? i nocleg.
5 dzie??:
Po ??niadaniu czas wolny - pobyt wypoczynkowy nad Adriatykiem. Dla ch??tnych mo??liwo???? uczestnictwa w Fish Picnicu. Kolacja, nocleg.
6 dzie??:
Po ??niadaniu przejazd do Medjugorie, miasteczka w Bo??ni i Hercegowinie, gdzie w 1981 roku objawi??a si?? Matka Boska - Kr??lowa Pokoju. Wsp??lny spacer do miejsca pierwszych objawie?? (druga stacja Drogi R????a??cowej). Powr??t do centrum wioski, czas wolny. Nast??pnie przejazd do Mostaru le????cego w centrum Hercegowiny, ??redniowiecznego miasteczka za??o??onego przez Turk??w. Spacer po mie??cie, kt??rego g????wnym zabytkiem jest XVI - wieczny kamienny Stary Most. Przejazd do hotelu, kolacja, nocleg.
7 dzie??:
Po ??niadaniu przejazd do Szybenika uwa??anego za miasto twierdz, spacer po Starym Mie??cie i zwiedzanie wn??trz XV - wiecznej, monumentalnej katedry ??w. Jakuba - najciekawszego zabytku miasta. Nast??pnie przejazd do Parku Narodowego Krka, utworzonego w dolinie najpi??kniejszej w Chorwacji rzeki Krka ??? spacer widokowymi ??cie??kami i relaks przy najwi??kszym wodospadzie Skradinski Buk. Przejazd do hotelu na kolacj?? i nocleg.
8 dzie??:
Po ??niadaniu przejazd do stolicy Chorwacji ??? Zagrzebia. W programie spacer po Starym Mie??cie, gdzie zobaczymy ko??ci???? ??w. Marka, wie???? Lotrs??ak, Plac Bana Josipa Jela??i??a, a tak??e b??dziemy podziwia?? wn??trza katedry ??w. Stefana. W godzinach wieczornych wyjazd w drog?? powrotn?? do Polski.
9 dzie??:
Kontynuacja przejazdu przez S??oweni??, Austri??, Czechy. Powr??t do Polski w godzinach porannych.

Terminy i ceny

Cena podstawowa Wolne miejsca
29.04-07.05.2017 1899 PLN 1529 PLN Sprawdź
06.05-14.05.2017 1899 PLN 1529 PLN Sprawdź
20.05-28.05.2017 1999 PLN 1609 PLN Sprawdź
10.06-18.06.2017 2299 PLN 1849 PLN Sprawdź
24.06-02.07.2017 2299 PLN 1849 PLN Sprawdź
08.07-16.07.2017 2399 PLN 1929 PLN Sprawdź
22.07-30.07.2017 2399 PLN 1929 PLN Sprawdź
12.08-20.08.2017 2399 PLN 1929 PLN Sprawdź
26.08-03.09.2017 2299 PLN 1849 PLN Sprawdź
16.09-24.09.2017 1999 PLN 1609 PLN Sprawdź
30.09-08.10.2017 1899 PLN 1529 PLN Sprawdź
Promocje ograniczone ilością miejsc.

Zniżki i dopłaty

Ubezpieczenie koszt��w przerwania uczestnictwa : Dopłata 1,5%
Ubezpieczenie koszt��w przerwania uczestnictwa z chorobami przewlek��ymi : Dopłata 3,5%
Ubezpieczenie koszt��w rezygnacji (warto���� rezerwacji na osob�� do 3000 z��) : Dopłata 3%
Ubezpieczenie koszt��w rezygnacji (warto���� rezerwacji na osob�� powy��ej 3000 z��) : Dopłata 3%
Ubezpieczenie koszt��w rezygnacji z chorobami przewlek��ymi (warto���� rezerwacji na osob�� do 3000 z��) : Dopłata 6,4%
Ubezpieczenie koszt��w rezygnacji z chorobami przewlek��ymi (warto���� rezerwacji na osob�� powy��ej 3000 z��) : Dopłata 6,9%
Ubezpieczenie koszt??w przerwania uczestnictwa : Dopłata 1,5%
Ubezpieczenie koszt??w przerwania uczestnictwa z chorobami przewlek??ymi : Dopłata 3,5%
Ubezpieczenie koszt??w rezygnacji (warto???? rezerwacji na osob?? do 3000 z??) : Dopłata 3%
Ubezpieczenie koszt??w rezygnacji (warto???? rezerwacji na osob?? powy??ej 3000 z??) : Dopłata 3%
Ubezpieczenie koszt??w rezygnacji z chorobami przewlek??ymi (warto???? rezerwacji na osob?? do 3000 z??) : Dopłata 6,4%
Ubezpieczenie koszt??w rezygnacji z chorobami przewlek??ymi (warto???? rezerwacji na osob?? powy??ej 3000 z??) : Dopłata 6,9%

Zakwaterowanie

Hotel

Wyżywienie

śniadanie i obiadokolacja (HB)

Transport

29.04-07.05.2017

Autokar

Miejscowość Godzina odjazdu Miejsce zbiórki Cena
????d?? 13:00:00 al. W????kniarzy 227, Dworzec PKS ????d?? Kaliska, przy stanowiskach 4,5,6 (wjazd od ulicy Karolewskiej) Dopłata 80 PLN
Bia??ystok 07:00:00 ul. Zwierzyniecka 12, parking przy biurze organizatora Dopłata 150 PLN
Bia��ystok 07:00:00 ul. Zwierzyniecka 12, parking przy biurze organizatora Dopłata 150 PLN
Bielsko-Bia??a 18:15:00 ul. Warszawska 7, dolna p??yta Dworca PKS Dopłata 0 PLN
Bielsko-Bia��a 18:15:00 ul. Warszawska 7, dolna p��yta Dworca PKS Dopłata 0 PLN
Cieszyn 19:15:00 ul. Katowicka 45, stacja paliw Lotos Dopłata 0 PLN
Cz??stochowa 15:15:00 Parkingi przy restauracjach McDonald's, przy trasie DK1, zgodnie z kierunkiem podr????y Dopłata 50 PLN
Cz��stochowa 15:15:00 Parkingi przy restauracjach McDonald's, przy trasie DK1, zgodnie z kierunkiem podr����y Dopłata 50 PLN
D??bica 13:00:00 ul. Nagawczyna 245c, stacja paliw BBC przy McDonald's na obwodnicy miasta, kierunek Krak??w Dopłata 100 PLN
D��bica 13:00:00 ul. Nagawczyna 245c, stacja paliw BBC przy McDonald's na obwodnicy miasta, kierunek Krak��w Dopłata 100 PLN
Gda??sk 06:30:00 ul. Podwale Grodzkie, parking ko??o dawnego budynku poczty, przy Dworcu G????wnym PKP Dopłata 200 PLN
Gda��sk 06:30:00 ul. Podwale Grodzkie, parking ko��o dawnego budynku poczty, przy Dworcu G����wnym PKP Dopłata 200 PLN
Gliwice 15:45:00 ul. Rybnicka 159, przy drodze nr 78, parking za stacj?? Shell Dopłata 30 PLN
Grudzi??dz 08:00:00 Stare Marzy ko??o Grudzi??dza, przy drodze nr 91 (118 km), stacja paliw Statoil Dopłata 180 PLN
Grudzi��dz 08:00:00 Stare Marzy ko��o Grudzi��dza, przy drodze nr 91 (118 km), stacja paliw Statoil Dopłata 180 PLN
Inowroc��aw 13:00:00 ul. Joannit��w 13, Tymczasowy Dworzec Autobusowy (za budynkiem dyrekcji PKP), stanowiska 12,13 Dopłata 100 PLN
Katowice 17:00:00 ul. Piotra Skargi 4, Dworzec Autobusowy, stanowiska 1-4 (obok Supersamu) Dopłata 0 PLN
Kielce 12:45:00 Plac Niepodleg??o??ci 1, parking przed Dworcem PKP Dopłata 100 PLN
Krak??w-Balice 15:15:00 ul. Reymonta 22, parking dla autokar??w przed wej??ciem na stadion Wis??y (od ul. Reymonta) Dopłata 50 PLN
Krak��w 15:15:00 ul. Reymonta 22, parking dla autokar��w przed wej��ciem na stadion Wis��y (od ul. Reymonta) Dopłata 50 PLN
Kutno 11:45:00 ul. J??zef??w 26, McDonald's przy stacji paliw BP na trasie Warszawa-Pozna?? Dopłata 130 PLN
Leszno 10:30:00 ul. Zygmunta Starego 1, parking przy Hali Trapez (na ko??cu ul. Zygmunta Starego) Dopłata 130 PLN
Lublin 09:30:00 ul. Radziszewskiego 16, parking przed Chatk?? ??aka Dopłata 150 PLN
Opole 14:45:00 ul. Dubois 9, parking na rogu ulic Dubois i 1 Maja (wjazd od ulicy Dubois) Dopłata 50 PLN
P??ock 11:00:00 ul. Kolejowa 46, P??ock-Radziwie, stacja paliw Orlen przy trasie wylotowej P??ock-????d?? Dopłata 150 PLN
Piotrk??w Trybunalski 14:00:00 ul. Sikorskiego 52, stacja paliw Huzar, przy zje??dzie do miasta z trasy DK1 Dopłata 80 PLN
Piotrk��w Trybunalski 14:00:00 ul. Sikorskiego 52, stacja paliw Huzar, przy zje��dzie do miasta z trasy DK1 Dopłata 80 PLN
Pozna??-??awica 09:00:00 ul. Dworcowa, parking przy Dworcu Letnim, na doje??dzie do Dworca G????wnego PKP Dopłata 150 PLN
Pozna�� 09:00:00 ul. Dworcowa, parking przy Dworcu Letnim, na doje��dzie do Dworca G����wnego PKP Dopłata 150 PLN
Pu??awy 10:15:00 ul. Lubelska 1, parking hotelu Izabella Dopłata 130 PLN
Pu��awy 10:15:00 ul. Lubelska 1, parking hotelu Izabella Dopłata 130 PLN
P��ock 11:00:00 ul. Kolejowa 46, P��ock-Radziwie, stacja paliw Orlen przy trasie wylotowej P��ock-����d�� Dopłata 150 PLN
Radom 11:30:00 ul. Wernera 52, stacja paliw Lukoil - McDonald's Dopłata 100 PLN
Radomsko 14:30:00 Stobiecko Szlacheckie - stacje paliw przy DK1, 436 km, zgodnie z kierunkiem podr????y Dopłata 50 PLN
Rzesz??w 12:15:00 Plac Dworcowy 1, Dworzec PKP, przy wej??ciu g????wnym od strony miasta Dopłata 130 PLN
Rzesz��w 12:15:00 Plac Dworcowy 1, Dworzec PKP, przy wej��ciu g����wnym od strony miasta Dopłata 130 PLN
Sosnowiec 16:15:00 ul. Kresowa 2, obok stacji paliw Shell i McDonald's Dopłata 30 PLN
Tarn??w 13:45:00 al. Jana Paw??a II 20, stacja paliw Grosar (przy wlocie i wylocie na autostrad??) Dopłata 80 PLN
Tarn��w 13:45:00 al. Jana Paw��a II 20, stacja paliw Grosar (przy wlocie i wylocie na autostrad��) Dopłata 80 PLN
Toru?? 09:15:00 ul. Kujawska 1, parking przy Dworcu G????wnym PKP, przystanek linii nr 22 dla wysiadaj??cych Dopłata 180 PLN
Toru�� 09:15:00 ul. Kujawska 1, parking przy Dworcu G����wnym PKP, przystanek linii nr 22 dla wysiadaj��cych Dopłata 180 PLN
Tychy 17:30:00 ul. Genera??a De Gaulle'a 2, parking przy krytym lodowisku Dopłata 0 PLN
W??oc??awek 10:10:00 al. Chopina 8, parking przy Hali Mistrz??w Dopłata 150 PLN
Warszawa 10:45:00 Al. Jerozolimskie 144, Dworzec Autobusowy Warszawa Zachodnia, stanowisko 10 Dopłata 100 PLN
Wroc??aw-Strachowice 13:00:00 ul. Joannit??w 13, Tymczasowy Dworzec Autobusowy (za budynkiem dyrekcji PKP), stanowiska 12,13 Dopłata 100 PLN
W��oc��awek 10:10:00 al. Chopina 8, parking przy Hali Mistrz��w Dopłata 150 PLN
����d�� 13:00:00 al. W����kniarzy 227, Dworzec PKS ����d�� Kaliska, przy stanowiskach 4,5,6 (wjazd od ulicy Karolewskiej) Dopłata 80 PLN

06.05-14.05.2017

Autokar

Miejscowość Godzina odjazdu Miejsce zbiórki Cena
????d?? 13:00:00 al. W????kniarzy 227, Dworzec PKS ????d?? Kaliska, przy stanowiskach 4,5,6 (wjazd od ulicy Karolewskiej) Dopłata 80 PLN
Bia??ystok 07:00:00 ul. Zwierzyniecka 12, parking przy biurze organizatora Dopłata 150 PLN
Bia��ystok 07:00:00 ul. Zwierzyniecka 12, parking przy biurze organizatora Dopłata 150 PLN
Bielsko-Bia??a 18:15:00 ul. Warszawska 7, dolna p??yta Dworca PKS Dopłata 0 PLN
Bielsko-Bia��a 18:15:00 ul. Warszawska 7, dolna p��yta Dworca PKS Dopłata 0 PLN
Cieszyn 19:15:00 ul. Katowicka 45, stacja paliw Lotos Dopłata 0 PLN
Cz??stochowa 15:15:00 Parkingi przy restauracjach McDonald's, przy trasie DK1, zgodnie z kierunkiem podr????y Dopłata 50 PLN
Cz��stochowa 15:15:00 Parkingi przy restauracjach McDonald's, przy trasie DK1, zgodnie z kierunkiem podr����y Dopłata 50 PLN
D??bica 13:00:00 ul. Nagawczyna 245c, stacja paliw BBC przy McDonald's na obwodnicy miasta, kierunek Krak??w Dopłata 100 PLN
D��bica 13:00:00 ul. Nagawczyna 245c, stacja paliw BBC przy McDonald's na obwodnicy miasta, kierunek Krak��w Dopłata 100 PLN
Gda??sk 06:30:00 ul. Podwale Grodzkie, parking ko??o dawnego budynku poczty, przy Dworcu G????wnym PKP Dopłata 200 PLN
Gda��sk 06:30:00 ul. Podwale Grodzkie, parking ko��o dawnego budynku poczty, przy Dworcu G����wnym PKP Dopłata 200 PLN
Gliwice 15:45:00 ul. Rybnicka 159, przy drodze nr 78, parking za stacj?? Shell Dopłata 30 PLN
Grudzi??dz 08:00:00 Stare Marzy ko??o Grudzi??dza, przy drodze nr 91 (118 km), stacja paliw Statoil Dopłata 180 PLN
Grudzi��dz 08:00:00 Stare Marzy ko��o Grudzi��dza, przy drodze nr 91 (118 km), stacja paliw Statoil Dopłata 180 PLN
Inowroc��aw 13:00:00 ul. Joannit��w 13, Tymczasowy Dworzec Autobusowy (za budynkiem dyrekcji PKP), stanowiska 12,13 Dopłata 100 PLN
Katowice 17:00:00 ul. Piotra Skargi 4, Dworzec Autobusowy, stanowiska 1-4 (obok Supersamu) Dopłata 0 PLN
Kielce 12:45:00 Plac Niepodleg??o??ci 1, parking przed Dworcem PKP Dopłata 100 PLN
Krak??w-Balice 15:15:00 ul. Reymonta 22, parking dla autokar??w przed wej??ciem na stadion Wis??y (od ul. Reymonta) Dopłata 50 PLN
Krak��w 15:15:00 ul. Reymonta 22, parking dla autokar��w przed wej��ciem na stadion Wis��y (od ul. Reymonta) Dopłata 50 PLN
Kutno 11:45:00 ul. J??zef??w 26, McDonald's przy stacji paliw BP na trasie Warszawa-Pozna?? Dopłata 130 PLN
Leszno 10:30:00 ul. Zygmunta Starego 1, parking przy Hali Trapez (na ko??cu ul. Zygmunta Starego) Dopłata 130 PLN
Lublin 09:30:00 ul. Radziszewskiego 16, parking przed Chatk?? ??aka Dopłata 150 PLN
Opole 14:45:00 ul. Dubois 9, parking na rogu ulic Dubois i 1 Maja (wjazd od ulicy Dubois) Dopłata 50 PLN
P??ock 11:00:00 ul. Kolejowa 46, P??ock-Radziwie, stacja paliw Orlen przy trasie wylotowej P??ock-????d?? Dopłata 150 PLN
Piotrk??w Trybunalski 14:00:00 ul. Sikorskiego 52, stacja paliw Huzar, przy zje??dzie do miasta z trasy DK1 Dopłata 80 PLN
Piotrk��w Trybunalski 14:00:00 ul. Sikorskiego 52, stacja paliw Huzar, przy zje��dzie do miasta z trasy DK1 Dopłata 80 PLN
Pozna??-??awica 09:00:00 ul. Dworcowa, parking przy Dworcu Letnim, na doje??dzie do Dworca G????wnego PKP Dopłata 150 PLN
Pozna�� 09:00:00 ul. Dworcowa, parking przy Dworcu Letnim, na doje��dzie do Dworca G����wnego PKP Dopłata 150 PLN
Pu??awy 10:15:00 ul. Lubelska 1, parking hotelu Izabella Dopłata 130 PLN
Pu��awy 10:15:00 ul. Lubelska 1, parking hotelu Izabella Dopłata 130 PLN
P��ock 11:00:00 ul. Kolejowa 46, P��ock-Radziwie, stacja paliw Orlen przy trasie wylotowej P��ock-����d�� Dopłata 150 PLN
Radom 11:30:00 ul. Wernera 52, stacja paliw Lukoil - McDonald's Dopłata 100 PLN
Radomsko 14:30:00 Stobiecko Szlacheckie - stacje paliw przy DK1, 436 km, zgodnie z kierunkiem podr????y Dopłata 50 PLN
Rzesz??w 12:15:00 Plac Dworcowy 1, Dworzec PKP, przy wej??ciu g????wnym od strony miasta Dopłata 130 PLN
Rzesz��w 12:15:00 Plac Dworcowy 1, Dworzec PKP, przy wej��ciu g����wnym od strony miasta Dopłata 130 PLN
Sosnowiec 16:15:00 ul. Kresowa 2, obok stacji paliw Shell i McDonald's Dopłata 30 PLN
Tarn??w 13:45:00 al. Jana Paw??a II 20, stacja paliw Grosar (przy wlocie i wylocie na autostrad??) Dopłata 80 PLN
Tarn��w 13:45:00 al. Jana Paw��a II 20, stacja paliw Grosar (przy wlocie i wylocie na autostrad��) Dopłata 80 PLN
Toru?? 09:15:00 ul. Kujawska 1, parking przy Dworcu G????wnym PKP, przystanek linii nr 22 dla wysiadaj??cych Dopłata 180 PLN
Toru�� 09:15:00 ul. Kujawska 1, parking przy Dworcu G����wnym PKP, przystanek linii nr 22 dla wysiadaj��cych Dopłata 180 PLN
Tychy 17:30:00 ul. Genera??a De Gaulle'a 2, parking przy krytym lodowisku Dopłata 0 PLN
W??oc??awek 10:10:00 al. Chopina 8, parking przy Hali Mistrz??w Dopłata 150 PLN
Warszawa 10:45:00 Al. Jerozolimskie 144, Dworzec Autobusowy Warszawa Zachodnia, stanowisko 10 Dopłata 100 PLN
Wroc??aw-Strachowice 13:00:00 ul. Joannit??w 13, Tymczasowy Dworzec Autobusowy (za budynkiem dyrekcji PKP), stanowiska 12,13 Dopłata 100 PLN
W��oc��awek 10:10:00 al. Chopina 8, parking przy Hali Mistrz��w Dopłata 150 PLN
����d�� 13:00:00 al. W����kniarzy 227, Dworzec PKS ����d�� Kaliska, przy stanowiskach 4,5,6 (wjazd od ulicy Karolewskiej) Dopłata 80 PLN

20.05-28.05.2017

Autokar

Miejscowość Godzina odjazdu Miejsce zbiórki Cena
????d?? 13:00:00 al. W????kniarzy 227, Dworzec PKS ????d?? Kaliska, przy stanowiskach 4,5,6 (wjazd od ulicy Karolewskiej) Dopłata 80 PLN
Bia??ystok 07:00:00 ul. Zwierzyniecka 12, parking przy biurze organizatora Dopłata 150 PLN
Bia��ystok 07:00:00 ul. Zwierzyniecka 12, parking przy biurze organizatora Dopłata 150 PLN
Bielsko-Bia??a 18:15:00 ul. Warszawska 7, dolna p??yta Dworca PKS Dopłata 0 PLN
Bielsko-Bia��a 18:15:00 ul. Warszawska 7, dolna p��yta Dworca PKS Dopłata 0 PLN
Cieszyn 19:15:00 ul. Katowicka 45, stacja paliw Lotos Dopłata 0 PLN
Cz??stochowa 15:15:00 Parkingi przy restauracjach McDonald's, przy trasie DK1, zgodnie z kierunkiem podr????y Dopłata 50 PLN
Cz��stochowa 15:15:00 Parkingi przy restauracjach McDonald's, przy trasie DK1, zgodnie z kierunkiem podr����y Dopłata 50 PLN
D??bica 13:00:00 ul. Nagawczyna 245c, stacja paliw BBC przy McDonald's na obwodnicy miasta, kierunek Krak??w Dopłata 100 PLN
D��bica 13:00:00 ul. Nagawczyna 245c, stacja paliw BBC przy McDonald's na obwodnicy miasta, kierunek Krak��w Dopłata 100 PLN
Gda??sk 06:30:00 ul. Podwale Grodzkie, parking ko??o dawnego budynku poczty, przy Dworcu G????wnym PKP Dopłata 200 PLN
Gda��sk 06:30:00 ul. Podwale Grodzkie, parking ko��o dawnego budynku poczty, przy Dworcu G����wnym PKP Dopłata 200 PLN
Gliwice 15:45:00 ul. Rybnicka 159, przy drodze nr 78, parking za stacj?? Shell Dopłata 30 PLN
Grudzi??dz 08:00:00 Stare Marzy ko??o Grudzi??dza, przy drodze nr 91 (118 km), stacja paliw Statoil Dopłata 180 PLN
Grudzi��dz 08:00:00 Stare Marzy ko��o Grudzi��dza, przy drodze nr 91 (118 km), stacja paliw Statoil Dopłata 180 PLN
Inowroc��aw 13:00:00 ul. Joannit��w 13, Tymczasowy Dworzec Autobusowy (za budynkiem dyrekcji PKP), stanowiska 12,13 Dopłata 100 PLN
Katowice 17:00:00 ul. Piotra Skargi 4, Dworzec Autobusowy, stanowiska 1-4 (obok Supersamu) Dopłata 0 PLN
Kielce 12:45:00 Plac Niepodleg??o??ci 1, parking przed Dworcem PKP Dopłata 100 PLN
Krak??w-Balice 15:15:00 ul. Reymonta 22, parking dla autokar??w przed wej??ciem na stadion Wis??y (od ul. Reymonta) Dopłata 50 PLN
Krak��w 15:15:00 ul. Reymonta 22, parking dla autokar��w przed wej��ciem na stadion Wis��y (od ul. Reymonta) Dopłata 50 PLN
Kutno 11:45:00 ul. J??zef??w 26, McDonald's przy stacji paliw BP na trasie Warszawa-Pozna?? Dopłata 130 PLN
Leszno 10:30:00 ul. Zygmunta Starego 1, parking przy Hali Trapez (na ko??cu ul. Zygmunta Starego) Dopłata 130 PLN
Lublin 09:30:00 ul. Radziszewskiego 16, parking przed Chatk?? ??aka Dopłata 150 PLN
Opole 14:45:00 ul. Dubois 9, parking na rogu ulic Dubois i 1 Maja (wjazd od ulicy Dubois) Dopłata 50 PLN
P??ock 11:00:00 ul. Kolejowa 46, P??ock-Radziwie, stacja paliw Orlen przy trasie wylotowej P??ock-????d?? Dopłata 150 PLN
Piotrk??w Trybunalski 14:00:00 ul. Sikorskiego 52, stacja paliw Huzar, przy zje??dzie do miasta z trasy DK1 Dopłata 80 PLN
Piotrk��w Trybunalski 14:00:00 ul. Sikorskiego 52, stacja paliw Huzar, przy zje��dzie do miasta z trasy DK1 Dopłata 80 PLN
Pozna??-??awica 09:00:00 ul. Dworcowa, parking przy Dworcu Letnim, na doje??dzie do Dworca G????wnego PKP Dopłata 150 PLN
Pozna�� 09:00:00 ul. Dworcowa, parking przy Dworcu Letnim, na doje��dzie do Dworca G����wnego PKP Dopłata 150 PLN
Pu??awy 10:15:00 ul. Lubelska 1, parking hotelu Izabella Dopłata 130 PLN
Pu��awy 10:15:00 ul. Lubelska 1, parking hotelu Izabella Dopłata 130 PLN
P��ock 11:00:00 ul. Kolejowa 46, P��ock-Radziwie, stacja paliw Orlen przy trasie wylotowej P��ock-����d�� Dopłata 150 PLN
Radom 11:30:00 ul. Wernera 52, stacja paliw Lukoil - McDonald's Dopłata 100 PLN
Radomsko 14:30:00 Stobiecko Szlacheckie - stacje paliw przy DK1, 436 km, zgodnie z kierunkiem podr????y Dopłata 50 PLN
Rzesz??w 12:15:00 Plac Dworcowy 1, Dworzec PKP, przy wej??ciu g????wnym od strony miasta Dopłata 130 PLN
Rzesz��w 12:15:00 Plac Dworcowy 1, Dworzec PKP, przy wej��ciu g����wnym od strony miasta Dopłata 130 PLN
Sosnowiec 16:15:00 ul. Kresowa 2, obok stacji paliw Shell i McDonald's Dopłata 30 PLN
Tarn??w 13:45:00 al. Jana Paw??a II 20, stacja paliw Grosar (przy wlocie i wylocie na autostrad??) Dopłata 80 PLN
Tarn��w 13:45:00 al. Jana Paw��a II 20, stacja paliw Grosar (przy wlocie i wylocie na autostrad��) Dopłata 80 PLN
Toru?? 09:15:00 ul. Kujawska 1, parking przy Dworcu G????wnym PKP, przystanek linii nr 22 dla wysiadaj??cych Dopłata 180 PLN
Toru�� 09:15:00 ul. Kujawska 1, parking przy Dworcu G����wnym PKP, przystanek linii nr 22 dla wysiadaj��cych Dopłata 180 PLN
Tychy 17:30:00 ul. Genera??a De Gaulle'a 2, parking przy krytym lodowisku Dopłata 0 PLN
W??oc??awek 10:10:00 al. Chopina 8, parking przy Hali Mistrz??w Dopłata 150 PLN
Warszawa 10:45:00 Al. Jerozolimskie 144, Dworzec Autobusowy Warszawa Zachodnia, stanowisko 10 Dopłata 100 PLN
Wroc??aw-Strachowice 13:00:00 ul. Joannit??w 13, Tymczasowy Dworzec Autobusowy (za budynkiem dyrekcji PKP), stanowiska 12,13 Dopłata 100 PLN
W��oc��awek 10:10:00 al. Chopina 8, parking przy Hali Mistrz��w Dopłata 150 PLN
����d�� 13:00:00 al. W����kniarzy 227, Dworzec PKS ����d�� Kaliska, przy stanowiskach 4,5,6 (wjazd od ulicy Karolewskiej) Dopłata 80 PLN

10.06-18.06.2017

Autokar

Miejscowość Godzina odjazdu Miejsce zbiórki Cena
????d?? 13:00:00 al. W????kniarzy 227, Dworzec PKS ????d?? Kaliska, przy stanowiskach 4,5,6 (wjazd od ulicy Karolewskiej) Dopłata 80 PLN
Bia??ystok 07:00:00 ul. Zwierzyniecka 12, parking przy biurze organizatora Dopłata 150 PLN
Bia��ystok 07:00:00 ul. Zwierzyniecka 12, parking przy biurze organizatora Dopłata 150 PLN
Bielsko-Bia??a 18:15:00 ul. Warszawska 7, dolna p??yta Dworca PKS Dopłata 0 PLN
Bielsko-Bia��a 18:15:00 ul. Warszawska 7, dolna p��yta Dworca PKS Dopłata 0 PLN
Cieszyn 19:15:00 ul. Katowicka 45, stacja paliw Lotos Dopłata 0 PLN
Cz??stochowa 15:15:00 Parkingi przy restauracjach McDonald's, przy trasie DK1, zgodnie z kierunkiem podr????y Dopłata 50 PLN
Cz��stochowa 15:15:00 Parkingi przy restauracjach McDonald's, przy trasie DK1, zgodnie z kierunkiem podr����y Dopłata 50 PLN
D??bica 13:00:00 ul. Nagawczyna 245c, stacja paliw BBC przy McDonald's na obwodnicy miasta, kierunek Krak??w Dopłata 100 PLN
D��bica 13:00:00 ul. Nagawczyna 245c, stacja paliw BBC przy McDonald's na obwodnicy miasta, kierunek Krak��w Dopłata 100 PLN
Gda??sk 06:30:00 ul. Podwale Grodzkie, parking ko??o dawnego budynku poczty, przy Dworcu G????wnym PKP Dopłata 200 PLN
Gda��sk 06:30:00 ul. Podwale Grodzkie, parking ko��o dawnego budynku poczty, przy Dworcu G����wnym PKP Dopłata 200 PLN
Gliwice 15:45:00 ul. Rybnicka 159, przy drodze nr 78, parking za stacj?? Shell Dopłata 30 PLN
Grudzi??dz 08:00:00 Stare Marzy ko??o Grudzi??dza, przy drodze nr 91 (118 km), stacja paliw Statoil Dopłata 180 PLN
Grudzi��dz 08:00:00 Stare Marzy ko��o Grudzi��dza, przy drodze nr 91 (118 km), stacja paliw Statoil Dopłata 180 PLN
Inowroc��aw 13:00:00 ul. Joannit��w 13, Tymczasowy Dworzec Autobusowy (za budynkiem dyrekcji PKP), stanowiska 12,13 Dopłata 100 PLN
Katowice 17:00:00 ul. Piotra Skargi 4, Dworzec Autobusowy, stanowiska 1-4 (obok Supersamu) Dopłata 0 PLN
Kielce 12:45:00 Plac Niepodleg??o??ci 1, parking przed Dworcem PKP Dopłata 100 PLN
Krak??w-Balice 15:15:00 ul. Reymonta 22, parking dla autokar??w przed wej??ciem na stadion Wis??y (od ul. Reymonta) Dopłata 50 PLN
Krak��w 15:15:00 ul. Reymonta 22, parking dla autokar��w przed wej��ciem na stadion Wis��y (od ul. Reymonta) Dopłata 50 PLN
Kutno 11:45:00 ul. J??zef??w 26, McDonald's przy stacji paliw BP na trasie Warszawa-Pozna?? Dopłata 130 PLN
Leszno 10:30:00 ul. Zygmunta Starego 1, parking przy Hali Trapez (na ko??cu ul. Zygmunta Starego) Dopłata 130 PLN
Lublin 09:30:00 ul. Radziszewskiego 16, parking przed Chatk?? ??aka Dopłata 150 PLN
Opole 14:45:00 ul. Dubois 9, parking na rogu ulic Dubois i 1 Maja (wjazd od ulicy Dubois) Dopłata 50 PLN
P??ock 11:00:00 ul. Kolejowa 46, P??ock-Radziwie, stacja paliw Orlen przy trasie wylotowej P??ock-????d?? Dopłata 150 PLN
Piotrk??w Trybunalski 14:00:00 ul. Sikorskiego 52, stacja paliw Huzar, przy zje??dzie do miasta z trasy DK1 Dopłata 80 PLN
Piotrk��w Trybunalski 14:00:00 ul. Sikorskiego 52, stacja paliw Huzar, przy zje��dzie do miasta z trasy DK1 Dopłata 80 PLN
Pozna??-??awica 09:00:00 ul. Dworcowa, parking przy Dworcu Letnim, na doje??dzie do Dworca G????wnego PKP Dopłata 150 PLN
Pozna�� 09:00:00 ul. Dworcowa, parking przy Dworcu Letnim, na doje��dzie do Dworca G����wnego PKP Dopłata 150 PLN
Pu??awy 10:15:00 ul. Lubelska 1, parking hotelu Izabella Dopłata 130 PLN
Pu��awy 10:15:00 ul. Lubelska 1, parking hotelu Izabella Dopłata 130 PLN
P��ock 11:00:00 ul. Kolejowa 46, P��ock-Radziwie, stacja paliw Orlen przy trasie wylotowej P��ock-����d�� Dopłata 150 PLN
Radom 11:30:00 ul. Wernera 52, stacja paliw Lukoil - McDonald's Dopłata 100 PLN
Radomsko 14:30:00 Stobiecko Szlacheckie - stacje paliw przy DK1, 436 km, zgodnie z kierunkiem podr????y Dopłata 50 PLN
Rzesz??w 12:15:00 Plac Dworcowy 1, Dworzec PKP, przy wej??ciu g????wnym od strony miasta Dopłata 130 PLN
Rzesz��w 12:15:00 Plac Dworcowy 1, Dworzec PKP, przy wej��ciu g����wnym od strony miasta Dopłata 130 PLN
Sosnowiec 16:15:00 ul. Kresowa 2, obok stacji paliw Shell i McDonald's Dopłata 30 PLN
Tarn??w 13:45:00 al. Jana Paw??a II 20, stacja paliw Grosar (przy wlocie i wylocie na autostrad??) Dopłata 80 PLN
Tarn��w 13:45:00 al. Jana Paw��a II 20, stacja paliw Grosar (przy wlocie i wylocie na autostrad��) Dopłata 80 PLN
Toru?? 09:15:00 ul. Kujawska 1, parking przy Dworcu G????wnym PKP, przystanek linii nr 22 dla wysiadaj??cych Dopłata 180 PLN
Toru�� 09:15:00 ul. Kujawska 1, parking przy Dworcu G����wnym PKP, przystanek linii nr 22 dla wysiadaj��cych Dopłata 180 PLN
Tychy 17:30:00 ul. Genera??a De Gaulle'a 2, parking przy krytym lodowisku Dopłata 0 PLN
W??oc??awek 10:10:00 al. Chopina 8, parking przy Hali Mistrz??w Dopłata 150 PLN
Warszawa 10:45:00 Al. Jerozolimskie 144, Dworzec Autobusowy Warszawa Zachodnia, stanowisko 10 Dopłata 100 PLN
Wroc??aw-Strachowice 13:00:00 ul. Joannit??w 13, Tymczasowy Dworzec Autobusowy (za budynkiem dyrekcji PKP), stanowiska 12,13 Dopłata 100 PLN
W��oc��awek 10:10:00 al. Chopina 8, parking przy Hali Mistrz��w Dopłata 150 PLN
����d�� 13:00:00 al. W����kniarzy 227, Dworzec PKS ����d�� Kaliska, przy stanowiskach 4,5,6 (wjazd od ulicy Karolewskiej) Dopłata 80 PLN

24.06-02.07.2017

Autokar

Miejscowość Godzina odjazdu Miejsce zbiórki Cena
????d?? 13:00:00 al. W????kniarzy 227, Dworzec PKS ????d?? Kaliska, przy stanowiskach 4,5,6 (wjazd od ulicy Karolewskiej) Dopłata 80 PLN
Bia??ystok 07:00:00 ul. Zwierzyniecka 12, parking przy biurze organizatora Dopłata 150 PLN
Bia��ystok 07:00:00 ul. Zwierzyniecka 12, parking przy biurze organizatora Dopłata 150 PLN
Bielsko-Bia??a 18:15:00 ul. Warszawska 7, dolna p??yta Dworca PKS Dopłata 0 PLN
Bielsko-Bia��a 18:15:00 ul. Warszawska 7, dolna p��yta Dworca PKS Dopłata 0 PLN
Cieszyn 19:15:00 ul. Katowicka 45, stacja paliw Lotos Dopłata 0 PLN
Cz??stochowa 15:15:00 Parkingi przy restauracjach McDonald's, przy trasie DK1, zgodnie z kierunkiem podr????y Dopłata 50 PLN
Cz��stochowa 15:15:00 Parkingi przy restauracjach McDonald's, przy trasie DK1, zgodnie z kierunkiem podr����y Dopłata 50 PLN
D??bica 13:00:00 ul. Nagawczyna 245c, stacja paliw BBC przy McDonald's na obwodnicy miasta, kierunek Krak??w Dopłata 100 PLN
D��bica 13:00:00 ul. Nagawczyna 245c, stacja paliw BBC przy McDonald's na obwodnicy miasta, kierunek Krak��w Dopłata 100 PLN
Gda??sk 06:30:00 ul. Podwale Grodzkie, parking ko??o dawnego budynku poczty, przy Dworcu G????wnym PKP Dopłata 200 PLN
Gda��sk 06:30:00 ul. Podwale Grodzkie, parking ko��o dawnego budynku poczty, przy Dworcu G����wnym PKP Dopłata 200 PLN
Gliwice 15:45:00 ul. Rybnicka 159, przy drodze nr 78, parking za stacj?? Shell Dopłata 30 PLN
Grudzi??dz 08:00:00 Stare Marzy ko??o Grudzi??dza, przy drodze nr 91 (118 km), stacja paliw Statoil Dopłata 180 PLN
Grudzi��dz 08:00:00 Stare Marzy ko��o Grudzi��dza, przy drodze nr 91 (118 km), stacja paliw Statoil Dopłata 180 PLN
Inowroc��aw 13:00:00 ul. Joannit��w 13, Tymczasowy Dworzec Autobusowy (za budynkiem dyrekcji PKP), stanowiska 12,13 Dopłata 100 PLN
Katowice 17:00:00 ul. Piotra Skargi 4, Dworzec Autobusowy, stanowiska 1-4 (obok Supersamu) Dopłata 0 PLN
Kielce 12:45:00 Plac Niepodleg??o??ci 1, parking przed Dworcem PKP Dopłata 100 PLN
Krak??w-Balice 15:15:00 ul. Reymonta 22, parking dla autokar??w przed wej??ciem na stadion Wis??y (od ul. Reymonta) Dopłata 50 PLN
Krak��w 15:15:00 ul. Reymonta 22, parking dla autokar��w przed wej��ciem na stadion Wis��y (od ul. Reymonta) Dopłata 50 PLN
Kutno 11:45:00 ul. J??zef??w 26, McDonald's przy stacji paliw BP na trasie Warszawa-Pozna?? Dopłata 130 PLN
Leszno 10:30:00 ul. Zygmunta Starego 1, parking przy Hali Trapez (na ko??cu ul. Zygmunta Starego) Dopłata 130 PLN
Lublin 09:30:00 ul. Radziszewskiego 16, parking przed Chatk?? ??aka Dopłata 150 PLN
Opole 14:45:00 ul. Dubois 9, parking na rogu ulic Dubois i 1 Maja (wjazd od ulicy Dubois) Dopłata 50 PLN
P??ock 11:00:00 ul. Kolejowa 46, P??ock-Radziwie, stacja paliw Orlen przy trasie wylotowej P??ock-????d?? Dopłata 150 PLN
Piotrk??w Trybunalski 14:00:00 ul. Sikorskiego 52, stacja paliw Huzar, przy zje??dzie do miasta z trasy DK1 Dopłata 80 PLN
Piotrk��w Trybunalski 14:00:00 ul. Sikorskiego 52, stacja paliw Huzar, przy zje��dzie do miasta z trasy DK1 Dopłata 80 PLN
Pozna??-??awica 09:00:00 ul. Dworcowa, parking przy Dworcu Letnim, na doje??dzie do Dworca G????wnego PKP Dopłata 150 PLN
Pozna�� 09:00:00 ul. Dworcowa, parking przy Dworcu Letnim, na doje��dzie do Dworca G����wnego PKP Dopłata 150 PLN
Pu??awy 10:15:00 ul. Lubelska 1, parking hotelu Izabella Dopłata 130 PLN
Pu��awy 10:15:00 ul. Lubelska 1, parking hotelu Izabella Dopłata 130 PLN
P��ock 11:00:00 ul. Kolejowa 46, P��ock-Radziwie, stacja paliw Orlen przy trasie wylotowej P��ock-����d�� Dopłata 150 PLN
Radom 11:30:00 ul. Wernera 52, stacja paliw Lukoil - McDonald's Dopłata 100 PLN
Radomsko 14:30:00 Stobiecko Szlacheckie - stacje paliw przy DK1, 436 km, zgodnie z kierunkiem podr????y Dopłata 50 PLN
Rzesz??w 12:15:00 Plac Dworcowy 1, Dworzec PKP, przy wej??ciu g????wnym od strony miasta Dopłata 130 PLN
Rzesz��w 12:15:00 Plac Dworcowy 1, Dworzec PKP, przy wej��ciu g����wnym od strony miasta Dopłata 130 PLN
Sosnowiec 16:15:00 ul. Kresowa 2, obok stacji paliw Shell i McDonald's Dopłata 30 PLN
Tarn??w 13:45:00 al. Jana Paw??a II 20, stacja paliw Grosar (przy wlocie i wylocie na autostrad??) Dopłata 80 PLN
Tarn��w 13:45:00 al. Jana Paw��a II 20, stacja paliw Grosar (przy wlocie i wylocie na autostrad��) Dopłata 80 PLN
Toru?? 09:15:00 ul. Kujawska 1, parking przy Dworcu G????wnym PKP, przystanek linii nr 22 dla wysiadaj??cych Dopłata 180 PLN
Toru�� 09:15:00 ul. Kujawska 1, parking przy Dworcu G����wnym PKP, przystanek linii nr 22 dla wysiadaj��cych Dopłata 180 PLN
Tychy 17:30:00 ul. Genera??a De Gaulle'a 2, parking przy krytym lodowisku Dopłata 0 PLN
W??oc??awek 10:10:00 al. Chopina 8, parking przy Hali Mistrz??w Dopłata 150 PLN
Warszawa 10:45:00 Al. Jerozolimskie 144, Dworzec Autobusowy Warszawa Zachodnia, stanowisko 10 Dopłata 100 PLN
Wroc??aw-Strachowice 13:00:00 ul. Joannit??w 13, Tymczasowy Dworzec Autobusowy (za budynkiem dyrekcji PKP), stanowiska 12,13 Dopłata 100 PLN
W��oc��awek 10:10:00 al. Chopina 8, parking przy Hali Mistrz��w Dopłata 150 PLN
����d�� 13:00:00 al. W����kniarzy 227, Dworzec PKS ����d�� Kaliska, przy stanowiskach 4,5,6 (wjazd od ulicy Karolewskiej) Dopłata 80 PLN

08.07-16.07.2017

Autokar

Miejscowość Godzina odjazdu Miejsce zbiórki Cena
????d?? 13:00:00 al. W????kniarzy 227, Dworzec PKS ????d?? Kaliska, przy stanowiskach 4,5,6 (wjazd od ulicy Karolewskiej) Dopłata 80 PLN
Bia??ystok 07:00:00 ul. Zwierzyniecka 12, parking przy biurze organizatora Dopłata 150 PLN
Bia��ystok 07:00:00 ul. Zwierzyniecka 12, parking przy biurze organizatora Dopłata 150 PLN
Bielsko-Bia??a 18:15:00 ul. Warszawska 7, dolna p??yta Dworca PKS Dopłata 0 PLN
Bielsko-Bia��a 18:15:00 ul. Warszawska 7, dolna p��yta Dworca PKS Dopłata 0 PLN
Cieszyn 19:15:00 ul. Katowicka 45, stacja paliw Lotos Dopłata 0 PLN
Cz??stochowa 15:15:00 Parkingi przy restauracjach McDonald's, przy trasie DK1, zgodnie z kierunkiem podr????y Dopłata 50 PLN
Cz��stochowa 15:15:00 Parkingi przy restauracjach McDonald's, przy trasie DK1, zgodnie z kierunkiem podr����y Dopłata 50 PLN
D??bica 13:00:00 ul. Nagawczyna 245c, stacja paliw BBC przy McDonald's na obwodnicy miasta, kierunek Krak??w Dopłata 100 PLN
D��bica 13:00:00 ul. Nagawczyna 245c, stacja paliw BBC przy McDonald's na obwodnicy miasta, kierunek Krak��w Dopłata 100 PLN
Gda??sk 06:30:00 ul. Podwale Grodzkie, parking ko??o dawnego budynku poczty, przy Dworcu G????wnym PKP Dopłata 200 PLN
Gda��sk 06:30:00 ul. Podwale Grodzkie, parking ko��o dawnego budynku poczty, przy Dworcu G����wnym PKP Dopłata 200 PLN
Gliwice 15:45:00 ul. Rybnicka 159, przy drodze nr 78, parking za stacj?? Shell Dopłata 30 PLN
Grudzi??dz 08:00:00 Stare Marzy ko??o Grudzi??dza, przy drodze nr 91 (118 km), stacja paliw Statoil Dopłata 180 PLN
Grudzi��dz 08:00:00 Stare Marzy ko��o Grudzi��dza, przy drodze nr 91 (118 km), stacja paliw Statoil Dopłata 180 PLN
Inowroc��aw 13:00:00 ul. Joannit��w 13, Tymczasowy Dworzec Autobusowy (za budynkiem dyrekcji PKP), stanowiska 12,13 Dopłata 100 PLN
Katowice 17:00:00 ul. Piotra Skargi 4, Dworzec Autobusowy, stanowiska 1-4 (obok Supersamu) Dopłata 0 PLN
Kielce 12:45:00 Plac Niepodleg??o??ci 1, parking przed Dworcem PKP Dopłata 100 PLN
Krak??w-Balice 15:15:00 ul. Reymonta 22, parking dla autokar??w przed wej??ciem na stadion Wis??y (od ul. Reymonta) Dopłata 50 PLN
Krak��w 15:15:00 ul. Reymonta 22, parking dla autokar��w przed wej��ciem na stadion Wis��y (od ul. Reymonta) Dopłata 50 PLN
Kutno 11:45:00 ul. J??zef??w 26, McDonald's przy stacji paliw BP na trasie Warszawa-Pozna?? Dopłata 130 PLN
Leszno 10:30:00 ul. Zygmunta Starego 1, parking przy Hali Trapez (na ko??cu ul. Zygmunta Starego) Dopłata 130 PLN
Lublin 09:30:00 ul. Radziszewskiego 16, parking przed Chatk?? ??aka Dopłata 150 PLN
Opole 14:45:00 ul. Dubois 9, parking na rogu ulic Dubois i 1 Maja (wjazd od ulicy Dubois) Dopłata 50 PLN
P??ock 11:00:00 ul. Kolejowa 46, P??ock-Radziwie, stacja paliw Orlen przy trasie wylotowej P??ock-????d?? Dopłata 150 PLN
Piotrk??w Trybunalski 14:00:00 ul. Sikorskiego 52, stacja paliw Huzar, przy zje??dzie do miasta z trasy DK1 Dopłata 80 PLN
Piotrk��w Trybunalski 14:00:00 ul. Sikorskiego 52, stacja paliw Huzar, przy zje��dzie do miasta z trasy DK1 Dopłata 80 PLN
Pozna??-??awica 09:00:00 ul. Dworcowa, parking przy Dworcu Letnim, na doje??dzie do Dworca G????wnego PKP Dopłata 150 PLN
Pozna�� 09:00:00 ul. Dworcowa, parking przy Dworcu Letnim, na doje��dzie do Dworca G����wnego PKP Dopłata 150 PLN
Pu??awy 10:15:00 ul. Lubelska 1, parking hotelu Izabella Dopłata 130 PLN
Pu��awy 10:15:00 ul. Lubelska 1, parking hotelu Izabella Dopłata 130 PLN
P��ock 11:00:00 ul. Kolejowa 46, P��ock-Radziwie, stacja paliw Orlen przy trasie wylotowej P��ock-����d�� Dopłata 150 PLN
Radom 11:30:00 ul. Wernera 52, stacja paliw Lukoil - McDonald's Dopłata 100 PLN
Radomsko 14:30:00 Stobiecko Szlacheckie - stacje paliw przy DK1, 436 km, zgodnie z kierunkiem podr????y Dopłata 50 PLN
Rzesz??w 12:15:00 Plac Dworcowy 1, Dworzec PKP, przy wej??ciu g????wnym od strony miasta Dopłata 130 PLN
Rzesz��w 12:15:00 Plac Dworcowy 1, Dworzec PKP, przy wej��ciu g����wnym od strony miasta Dopłata 130 PLN
Sosnowiec 16:15:00 ul. Kresowa 2, obok stacji paliw Shell i McDonald's Dopłata 30 PLN
Tarn??w 13:45:00 al. Jana Paw??a II 20, stacja paliw Grosar (przy wlocie i wylocie na autostrad??) Dopłata 80 PLN
Tarn��w 13:45:00 al. Jana Paw��a II 20, stacja paliw Grosar (przy wlocie i wylocie na autostrad��) Dopłata 80 PLN
Toru?? 09:15:00 ul. Kujawska 1, parking przy Dworcu G????wnym PKP, przystanek linii nr 22 dla wysiadaj??cych Dopłata 180 PLN
Toru�� 09:15:00 ul. Kujawska 1, parking przy Dworcu G����wnym PKP, przystanek linii nr 22 dla wysiadaj��cych Dopłata 180 PLN
Tychy 17:30:00 ul. Genera??a De Gaulle'a 2, parking przy krytym lodowisku Dopłata 0 PLN
W??oc??awek 10:10:00 al. Chopina 8, parking przy Hali Mistrz??w Dopłata 150 PLN
Warszawa 10:45:00 Al. Jerozolimskie 144, Dworzec Autobusowy Warszawa Zachodnia, stanowisko 10 Dopłata 100 PLN
Wroc??aw-Strachowice 13:00:00 ul. Joannit??w 13, Tymczasowy Dworzec Autobusowy (za budynkiem dyrekcji PKP), stanowiska 12,13 Dopłata 100 PLN
W��oc��awek 10:10:00 al. Chopina 8, parking przy Hali Mistrz��w Dopłata 150 PLN
����d�� 13:00:00 al. W����kniarzy 227, Dworzec PKS ����d�� Kaliska, przy stanowiskach 4,5,6 (wjazd od ulicy Karolewskiej) Dopłata 80 PLN

22.07-30.07.2017

Autokar

Miejscowość Godzina odjazdu Miejsce zbiórki Cena
????d?? 13:00:00 al. W????kniarzy 227, Dworzec PKS ????d?? Kaliska, przy stanowiskach 4,5,6 (wjazd od ulicy Karolewskiej) Dopłata 80 PLN
Bia??ystok 07:00:00 ul. Zwierzyniecka 12, parking przy biurze organizatora Dopłata 150 PLN
Bia��ystok 07:00:00 ul. Zwierzyniecka 12, parking przy biurze organizatora Dopłata 150 PLN
Bielsko-Bia??a 18:15:00 ul. Warszawska 7, dolna p??yta Dworca PKS Dopłata 0 PLN
Bielsko-Bia��a 18:15:00 ul. Warszawska 7, dolna p��yta Dworca PKS Dopłata 0 PLN
Cieszyn 19:15:00 ul. Katowicka 45, stacja paliw Lotos Dopłata 0 PLN
Cz??stochowa 15:15:00 Parkingi przy restauracjach McDonald's, przy trasie DK1, zgodnie z kierunkiem podr????y Dopłata 50 PLN
Cz��stochowa 15:15:00 Parkingi przy restauracjach McDonald's, przy trasie DK1, zgodnie z kierunkiem podr����y Dopłata 50 PLN
D??bica 13:00:00 ul. Nagawczyna 245c, stacja paliw BBC przy McDonald's na obwodnicy miasta, kierunek Krak??w Dopłata 100 PLN
D��bica 13:00:00 ul. Nagawczyna 245c, stacja paliw BBC przy McDonald's na obwodnicy miasta, kierunek Krak��w Dopłata 100 PLN
Gda??sk 06:30:00 ul. Podwale Grodzkie, parking ko??o dawnego budynku poczty, przy Dworcu G????wnym PKP Dopłata 200 PLN
Gda��sk 06:30:00 ul. Podwale Grodzkie, parking ko��o dawnego budynku poczty, przy Dworcu G����wnym PKP Dopłata 200 PLN
Gliwice 15:45:00 ul. Rybnicka 159, przy drodze nr 78, parking za stacj?? Shell Dopłata 30 PLN
Grudzi??dz 08:00:00 Stare Marzy ko??o Grudzi??dza, przy drodze nr 91 (118 km), stacja paliw Statoil Dopłata 180 PLN
Grudzi��dz 08:00:00 Stare Marzy ko��o Grudzi��dza, przy drodze nr 91 (118 km), stacja paliw Statoil Dopłata 180 PLN
Inowroc��aw 13:00:00 ul. Joannit��w 13, Tymczasowy Dworzec Autobusowy (za budynkiem dyrekcji PKP), stanowiska 12,13 Dopłata 100 PLN
Katowice 17:00:00 ul. Piotra Skargi 4, Dworzec Autobusowy, stanowiska 1-4 (obok Supersamu) Dopłata 0 PLN
Kielce 12:45:00 Plac Niepodleg??o??ci 1, parking przed Dworcem PKP Dopłata 100 PLN
Krak??w-Balice 15:15:00 ul. Reymonta 22, parking dla autokar??w przed wej??ciem na stadion Wis??y (od ul. Reymonta) Dopłata 50 PLN
Krak��w 15:15:00 ul. Reymonta 22, parking dla autokar��w przed wej��ciem na stadion Wis��y (od ul. Reymonta) Dopłata 50 PLN
Kutno 11:45:00 ul. J??zef??w 26, McDonald's przy stacji paliw BP na trasie Warszawa-Pozna?? Dopłata 130 PLN
Leszno 10:30:00 ul. Zygmunta Starego 1, parking przy Hali Trapez (na ko??cu ul. Zygmunta Starego) Dopłata 130 PLN
Lublin 09:30:00 ul. Radziszewskiego 16, parking przed Chatk?? ??aka Dopłata 150 PLN
Opole 14:45:00 ul. Dubois 9, parking na rogu ulic Dubois i 1 Maja (wjazd od ulicy Dubois) Dopłata 50 PLN
P??ock 11:00:00 ul. Kolejowa 46, P??ock-Radziwie, stacja paliw Orlen przy trasie wylotowej P??ock-????d?? Dopłata 150 PLN
Piotrk??w Trybunalski 14:00:00 ul. Sikorskiego 52, stacja paliw Huzar, przy zje??dzie do miasta z trasy DK1 Dopłata 80 PLN
Piotrk��w Trybunalski 14:00:00 ul. Sikorskiego 52, stacja paliw Huzar, przy zje��dzie do miasta z trasy DK1 Dopłata 80 PLN
Pozna??-??awica 09:00:00 ul. Dworcowa, parking przy Dworcu Letnim, na doje??dzie do Dworca G????wnego PKP Dopłata 150 PLN
Pozna�� 09:00:00 ul. Dworcowa, parking przy Dworcu Letnim, na doje��dzie do Dworca G����wnego PKP Dopłata 150 PLN
Pu??awy 10:15:00 ul. Lubelska 1, parking hotelu Izabella Dopłata 130 PLN
Pu��awy 10:15:00 ul. Lubelska 1, parking hotelu Izabella Dopłata 130 PLN
P��ock 11:00:00 ul. Kolejowa 46, P��ock-Radziwie, stacja paliw Orlen przy trasie wylotowej P��ock-����d�� Dopłata 150 PLN
Radom 11:30:00 ul. Wernera 52, stacja paliw Lukoil - McDonald's Dopłata 100 PLN
Radomsko 14:30:00 Stobiecko Szlacheckie - stacje paliw przy DK1, 436 km, zgodnie z kierunkiem podr????y Dopłata 50 PLN
Rzesz??w 12:15:00 Plac Dworcowy 1, Dworzec PKP, przy wej??ciu g????wnym od strony miasta Dopłata 130 PLN
Rzesz��w 12:15:00 Plac Dworcowy 1, Dworzec PKP, przy wej��ciu g����wnym od strony miasta Dopłata 130 PLN
Sosnowiec 16:15:00 ul. Kresowa 2, obok stacji paliw Shell i McDonald's Dopłata 30 PLN
Tarn??w 13:45:00 al. Jana Paw??a II 20, stacja paliw Grosar (przy wlocie i wylocie na autostrad??) Dopłata 80 PLN
Tarn��w 13:45:00 al. Jana Paw��a II 20, stacja paliw Grosar (przy wlocie i wylocie na autostrad��) Dopłata 80 PLN
Toru?? 09:15:00 ul. Kujawska 1, parking przy Dworcu G????wnym PKP, przystanek linii nr 22 dla wysiadaj??cych Dopłata 180 PLN
Toru�� 09:15:00 ul. Kujawska 1, parking przy Dworcu G����wnym PKP, przystanek linii nr 22 dla wysiadaj��cych Dopłata 180 PLN
Tychy 17:30:00 ul. Genera??a De Gaulle'a 2, parking przy krytym lodowisku Dopłata 0 PLN
W??oc??awek 10:10:00 al. Chopina 8, parking przy Hali Mistrz??w Dopłata 150 PLN
Warszawa 10:45:00 Al. Jerozolimskie 144, Dworzec Autobusowy Warszawa Zachodnia, stanowisko 10 Dopłata 100 PLN
Wroc??aw-Strachowice 13:00:00 ul. Joannit??w 13, Tymczasowy Dworzec Autobusowy (za budynkiem dyrekcji PKP), stanowiska 12,13 Dopłata 100 PLN
W��oc��awek 10:10:00 al. Chopina 8, parking przy Hali Mistrz��w Dopłata 150 PLN
����d�� 13:00:00 al. W����kniarzy 227, Dworzec PKS ����d�� Kaliska, przy stanowiskach 4,5,6 (wjazd od ulicy Karolewskiej) Dopłata 80 PLN

12.08-20.08.2017

Autokar

Miejscowość Godzina odjazdu Miejsce zbiórki Cena
????d?? 13:00:00 al. W????kniarzy 227, Dworzec PKS ????d?? Kaliska, przy stanowiskach 4,5,6 (wjazd od ulicy Karolewskiej) Dopłata 80 PLN
Bia??ystok 07:00:00 ul. Zwierzyniecka 12, parking przy biurze organizatora Dopłata 150 PLN
Bia��ystok 07:00:00 ul. Zwierzyniecka 12, parking przy biurze organizatora Dopłata 150 PLN
Bielsko-Bia??a 18:15:00 ul. Warszawska 7, dolna p??yta Dworca PKS Dopłata 0 PLN
Bielsko-Bia��a 18:15:00 ul. Warszawska 7, dolna p��yta Dworca PKS Dopłata 0 PLN
Cieszyn 19:15:00 ul. Katowicka 45, stacja paliw Lotos Dopłata 0 PLN
Cz??stochowa 15:15:00 Parkingi przy restauracjach McDonald's, przy trasie DK1, zgodnie z kierunkiem podr????y Dopłata 50 PLN
Cz��stochowa 15:15:00 Parkingi przy restauracjach McDonald's, przy trasie DK1, zgodnie z kierunkiem podr����y Dopłata 50 PLN
D??bica 13:00:00 ul. Nagawczyna 245c, stacja paliw BBC przy McDonald's na obwodnicy miasta, kierunek Krak??w Dopłata 100 PLN
D��bica 13:00:00 ul. Nagawczyna 245c, stacja paliw BBC przy McDonald's na obwodnicy miasta, kierunek Krak��w Dopłata 100 PLN
Gda??sk 06:30:00 ul. Podwale Grodzkie, parking ko??o dawnego budynku poczty, przy Dworcu G????wnym PKP Dopłata 200 PLN
Gda��sk 06:30:00 ul. Podwale Grodzkie, parking ko��o dawnego budynku poczty, przy Dworcu G����wnym PKP Dopłata 200 PLN
Gliwice 15:45:00 ul. Rybnicka 159, przy drodze nr 78, parking za stacj?? Shell Dopłata 30 PLN
Grudzi??dz 08:00:00 Stare Marzy ko??o Grudzi??dza, przy drodze nr 91 (118 km), stacja paliw Statoil Dopłata 180 PLN
Grudzi��dz 08:00:00 Stare Marzy ko��o Grudzi��dza, przy drodze nr 91 (118 km), stacja paliw Statoil Dopłata 180 PLN
Inowroc��aw 13:00:00 ul. Joannit��w 13, Tymczasowy Dworzec Autobusowy (za budynkiem dyrekcji PKP), stanowiska 12,13 Dopłata 100 PLN
Katowice 17:00:00 ul. Piotra Skargi 4, Dworzec Autobusowy, stanowiska 1-4 (obok Supersamu) Dopłata 0 PLN
Kielce 12:45:00 Plac Niepodleg??o??ci 1, parking przed Dworcem PKP Dopłata 100 PLN
Krak??w-Balice 15:15:00 ul. Reymonta 22, parking dla autokar??w przed wej??ciem na stadion Wis??y (od ul. Reymonta) Dopłata 50 PLN
Krak��w 15:15:00 ul. Reymonta 22, parking dla autokar��w przed wej��ciem na stadion Wis��y (od ul. Reymonta) Dopłata 50 PLN
Kutno 11:45:00 ul. J??zef??w 26, McDonald's przy stacji paliw BP na trasie Warszawa-Pozna?? Dopłata 130 PLN
Leszno 10:30:00 ul. Zygmunta Starego 1, parking przy Hali Trapez (na ko??cu ul. Zygmunta Starego) Dopłata 130 PLN
Lublin 09:30:00 ul. Radziszewskiego 16, parking przed Chatk?? ??aka Dopłata 150 PLN
Opole 14:45:00 ul. Dubois 9, parking na rogu ulic Dubois i 1 Maja (wjazd od ulicy Dubois) Dopłata 50 PLN
P??ock 11:00:00 ul. Kolejowa 46, P??ock-Radziwie, stacja paliw Orlen przy trasie wylotowej P??ock-????d?? Dopłata 150 PLN
Piotrk??w Trybunalski 14:00:00 ul. Sikorskiego 52, stacja paliw Huzar, przy zje??dzie do miasta z trasy DK1 Dopłata 80 PLN
Piotrk��w Trybunalski 14:00:00 ul. Sikorskiego 52, stacja paliw Huzar, przy zje��dzie do miasta z trasy DK1 Dopłata 80 PLN
Pozna??-??awica 09:00:00 ul. Dworcowa, parking przy Dworcu Letnim, na doje??dzie do Dworca G????wnego PKP Dopłata 150 PLN
Pozna�� 09:00:00 ul. Dworcowa, parking przy Dworcu Letnim, na doje��dzie do Dworca G����wnego PKP Dopłata 150 PLN
Pu??awy 10:15:00 ul. Lubelska 1, parking hotelu Izabella Dopłata 130 PLN
Pu��awy 10:15:00 ul. Lubelska 1, parking hotelu Izabella Dopłata 130 PLN
P��ock 11:00:00 ul. Kolejowa 46, P��ock-Radziwie, stacja paliw Orlen przy trasie wylotowej P��ock-����d�� Dopłata 150 PLN
Radom 11:30:00 ul. Wernera 52, stacja paliw Lukoil - McDonald's Dopłata 100 PLN
Radomsko 14:30:00 Stobiecko Szlacheckie - stacje paliw przy DK1, 436 km, zgodnie z kierunkiem podr????y Dopłata 50 PLN
Rzesz??w 12:15:00 Plac Dworcowy 1, Dworzec PKP, przy wej??ciu g????wnym od strony miasta Dopłata 130 PLN
Rzesz��w 12:15:00 Plac Dworcowy 1, Dworzec PKP, przy wej��ciu g����wnym od strony miasta Dopłata 130 PLN
Sosnowiec 16:15:00 ul. Kresowa 2, obok stacji paliw Shell i McDonald's Dopłata 30 PLN
Tarn??w 13:45:00 al. Jana Paw??a II 20, stacja paliw Grosar (przy wlocie i wylocie na autostrad??) Dopłata 80 PLN
Tarn��w 13:45:00 al. Jana Paw��a II 20, stacja paliw Grosar (przy wlocie i wylocie na autostrad��) Dopłata 80 PLN
Toru?? 09:15:00 ul. Kujawska 1, parking przy Dworcu G????wnym PKP, przystanek linii nr 22 dla wysiadaj??cych Dopłata 180 PLN
Toru�� 09:15:00 ul. Kujawska 1, parking przy Dworcu G����wnym PKP, przystanek linii nr 22 dla wysiadaj��cych Dopłata 180 PLN
Tychy 17:30:00 ul. Genera??a De Gaulle'a 2, parking przy krytym lodowisku Dopłata 0 PLN
W??oc??awek 10:10:00 al. Chopina 8, parking przy Hali Mistrz??w Dopłata 150 PLN
Warszawa 10:45:00 Al. Jerozolimskie 144, Dworzec Autobusowy Warszawa Zachodnia, stanowisko 10 Dopłata 100 PLN
Wroc??aw-Strachowice 13:00:00 ul. Joannit??w 13, Tymczasowy Dworzec Autobusowy (za budynkiem dyrekcji PKP), stanowiska 12,13 Dopłata 100 PLN
W��oc��awek 10:10:00 al. Chopina 8, parking przy Hali Mistrz��w Dopłata 150 PLN
����d�� 13:00:00 al. W����kniarzy 227, Dworzec PKS ����d�� Kaliska, przy stanowiskach 4,5,6 (wjazd od ulicy Karolewskiej) Dopłata 80 PLN

26.08-03.09.2017

Autokar

Miejscowość Godzina odjazdu Miejsce zbiórki Cena
????d?? 13:00:00 al. W????kniarzy 227, Dworzec PKS ????d?? Kaliska, przy stanowiskach 4,5,6 (wjazd od ulicy Karolewskiej) Dopłata 80 PLN
Bia??ystok 07:00:00 ul. Zwierzyniecka 12, parking przy biurze organizatora Dopłata 150 PLN
Bia��ystok 07:00:00 ul. Zwierzyniecka 12, parking przy biurze organizatora Dopłata 150 PLN
Bielsko-Bia??a 18:15:00 ul. Warszawska 7, dolna p??yta Dworca PKS Dopłata 0 PLN
Bielsko-Bia��a 18:15:00 ul. Warszawska 7, dolna p��yta Dworca PKS Dopłata 0 PLN
Cieszyn 19:15:00 ul. Katowicka 45, stacja paliw Lotos Dopłata 0 PLN
Cz??stochowa 15:15:00 Parkingi przy restauracjach McDonald's, przy trasie DK1, zgodnie z kierunkiem podr????y Dopłata 50 PLN
Cz��stochowa 15:15:00 Parkingi przy restauracjach McDonald's, przy trasie DK1, zgodnie z kierunkiem podr����y Dopłata 50 PLN
D??bica 13:00:00 ul. Nagawczyna 245c, stacja paliw BBC przy McDonald's na obwodnicy miasta, kierunek Krak??w Dopłata 100 PLN
D��bica 13:00:00 ul. Nagawczyna 245c, stacja paliw BBC przy McDonald's na obwodnicy miasta, kierunek Krak��w Dopłata 100 PLN
Gda??sk 06:30:00 ul. Podwale Grodzkie, parking ko??o dawnego budynku poczty, przy Dworcu G????wnym PKP Dopłata 200 PLN
Gda��sk 06:30:00 ul. Podwale Grodzkie, parking ko��o dawnego budynku poczty, przy Dworcu G����wnym PKP Dopłata 200 PLN
Gliwice 15:45:00 ul. Rybnicka 159, przy drodze nr 78, parking za stacj?? Shell Dopłata 30 PLN
Grudzi??dz 08:00:00 Stare Marzy ko??o Grudzi??dza, przy drodze nr 91 (118 km), stacja paliw Statoil Dopłata 180 PLN
Grudzi��dz 08:00:00 Stare Marzy ko��o Grudzi��dza, przy drodze nr 91 (118 km), stacja paliw Statoil Dopłata 180 PLN
Inowroc��aw 13:00:00 ul. Joannit��w 13, Tymczasowy Dworzec Autobusowy (za budynkiem dyrekcji PKP), stanowiska 12,13 Dopłata 100 PLN
Katowice 17:00:00 ul. Piotra Skargi 4, Dworzec Autobusowy, stanowiska 1-4 (obok Supersamu) Dopłata 0 PLN
Kielce 12:45:00 Plac Niepodleg??o??ci 1, parking przed Dworcem PKP Dopłata 100 PLN
Krak??w-Balice 15:15:00 ul. Reymonta 22, parking dla autokar??w przed wej??ciem na stadion Wis??y (od ul. Reymonta) Dopłata 50 PLN
Krak��w 15:15:00 ul. Reymonta 22, parking dla autokar��w przed wej��ciem na stadion Wis��y (od ul. Reymonta) Dopłata 50 PLN
Kutno 11:45:00 ul. J??zef??w 26, McDonald's przy stacji paliw BP na trasie Warszawa-Pozna?? Dopłata 130 PLN
Leszno 10:30:00 ul. Zygmunta Starego 1, parking przy Hali Trapez (na ko??cu ul. Zygmunta Starego) Dopłata 130 PLN
Lublin 09:30:00 ul. Radziszewskiego 16, parking przed Chatk?? ??aka Dopłata 150 PLN
Opole 14:45:00 ul. Dubois 9, parking na rogu ulic Dubois i 1 Maja (wjazd od ulicy Dubois) Dopłata 50 PLN
P??ock 11:00:00 ul. Kolejowa 46, P??ock-Radziwie, stacja paliw Orlen przy trasie wylotowej P??ock-????d?? Dopłata 150 PLN
Piotrk??w Trybunalski 14:00:00 ul. Sikorskiego 52, stacja paliw Huzar, przy zje??dzie do miasta z trasy DK1 Dopłata 80 PLN
Piotrk��w Trybunalski 14:00:00 ul. Sikorskiego 52, stacja paliw Huzar, przy zje��dzie do miasta z trasy DK1 Dopłata 80 PLN
Pozna??-??awica 09:00:00 ul. Dworcowa, parking przy Dworcu Letnim, na doje??dzie do Dworca G????wnego PKP Dopłata 150 PLN
Pozna�� 09:00:00 ul. Dworcowa, parking przy Dworcu Letnim, na doje��dzie do Dworca G����wnego PKP Dopłata 150 PLN
Pu??awy 10:15:00 ul. Lubelska 1, parking hotelu Izabella Dopłata 130 PLN
Pu��awy 10:15:00 ul. Lubelska 1, parking hotelu Izabella Dopłata 130 PLN
P��ock 11:00:00 ul. Kolejowa 46, P��ock-Radziwie, stacja paliw Orlen przy trasie wylotowej P��ock-����d�� Dopłata 150 PLN
Radom 11:30:00 ul. Wernera 52, stacja paliw Lukoil - McDonald's Dopłata 100 PLN
Radomsko 14:30:00 Stobiecko Szlacheckie - stacje paliw przy DK1, 436 km, zgodnie z kierunkiem podr????y Dopłata 50 PLN
Rzesz??w 12:15:00 Plac Dworcowy 1, Dworzec PKP, przy wej??ciu g????wnym od strony miasta Dopłata 130 PLN
Rzesz��w 12:15:00 Plac Dworcowy 1, Dworzec PKP, przy wej��ciu g����wnym od strony miasta Dopłata 130 PLN
Sosnowiec 16:15:00 ul. Kresowa 2, obok stacji paliw Shell i McDonald's Dopłata 30 PLN
Tarn??w 13:45:00 al. Jana Paw??a II 20, stacja paliw Grosar (przy wlocie i wylocie na autostrad??) Dopłata 80 PLN
Tarn��w 13:45:00 al. Jana Paw��a II 20, stacja paliw Grosar (przy wlocie i wylocie na autostrad��) Dopłata 80 PLN
Toru?? 09:15:00 ul. Kujawska 1, parking przy Dworcu G????wnym PKP, przystanek linii nr 22 dla wysiadaj??cych Dopłata 180 PLN
Toru�� 09:15:00 ul. Kujawska 1, parking przy Dworcu G����wnym PKP, przystanek linii nr 22 dla wysiadaj��cych Dopłata 180 PLN
Tychy 17:30:00 ul. Genera??a De Gaulle'a 2, parking przy krytym lodowisku Dopłata 0 PLN
W??oc??awek 10:10:00 al. Chopina 8, parking przy Hali Mistrz??w Dopłata 150 PLN
Warszawa 10:45:00 Al. Jerozolimskie 144, Dworzec Autobusowy Warszawa Zachodnia, stanowisko 10 Dopłata 100 PLN
Wroc??aw-Strachowice 13:00:00 ul. Joannit??w 13, Tymczasowy Dworzec Autobusowy (za budynkiem dyrekcji PKP), stanowiska 12,13 Dopłata 100 PLN
W��oc��awek 10:10:00 al. Chopina 8, parking przy Hali Mistrz��w Dopłata 150 PLN
����d�� 13:00:00 al. W����kniarzy 227, Dworzec PKS ����d�� Kaliska, przy stanowiskach 4,5,6 (wjazd od ulicy Karolewskiej) Dopłata 80 PLN

16.09-24.09.2017

Autokar

Miejscowość Godzina odjazdu Miejsce zbiórki Cena
????d?? 13:00:00 al. W????kniarzy 227, Dworzec PKS ????d?? Kaliska, przy stanowiskach 4,5,6 (wjazd od ulicy Karolewskiej) Dopłata 80 PLN
Bia??ystok 07:00:00 ul. Zwierzyniecka 12, parking przy biurze organizatora Dopłata 150 PLN
Bia��ystok 07:00:00 ul. Zwierzyniecka 12, parking przy biurze organizatora Dopłata 150 PLN
Bielsko-Bia??a 18:15:00 ul. Warszawska 7, dolna p??yta Dworca PKS Dopłata 0 PLN
Bielsko-Bia��a 18:15:00 ul. Warszawska 7, dolna p��yta Dworca PKS Dopłata 0 PLN
Cieszyn 19:15:00 ul. Katowicka 45, stacja paliw Lotos Dopłata 0 PLN
Cz??stochowa 15:15:00 Parkingi przy restauracjach McDonald's, przy trasie DK1, zgodnie z kierunkiem podr????y Dopłata 50 PLN
Cz��stochowa 15:15:00 Parkingi przy restauracjach McDonald's, przy trasie DK1, zgodnie z kierunkiem podr����y Dopłata 50 PLN
D??bica 13:00:00 ul. Nagawczyna 245c, stacja paliw BBC przy McDonald's na obwodnicy miasta, kierunek Krak??w Dopłata 100 PLN
D��bica 13:00:00 ul. Nagawczyna 245c, stacja paliw BBC przy McDonald's na obwodnicy miasta, kierunek Krak��w Dopłata 100 PLN
Gda??sk 06:30:00 ul. Podwale Grodzkie, parking ko??o dawnego budynku poczty, przy Dworcu G????wnym PKP Dopłata 200 PLN
Gda��sk 06:30:00 ul. Podwale Grodzkie, parking ko��o dawnego budynku poczty, przy Dworcu G����wnym PKP Dopłata 200 PLN
Gliwice 15:45:00 ul. Rybnicka 159, przy drodze nr 78, parking za stacj?? Shell Dopłata 30 PLN
Grudzi??dz 08:00:00 Stare Marzy ko??o Grudzi??dza, przy drodze nr 91 (118 km), stacja paliw Statoil Dopłata 180 PLN
Grudzi��dz 08:00:00 Stare Marzy ko��o Grudzi��dza, przy drodze nr 91 (118 km), stacja paliw Statoil Dopłata 180 PLN
Inowroc��aw 13:00:00 ul. Joannit��w 13, Tymczasowy Dworzec Autobusowy (za budynkiem dyrekcji PKP), stanowiska 12,13 Dopłata 100 PLN
Katowice 17:00:00 ul. Piotra Skargi 4, Dworzec Autobusowy, stanowiska 1-4 (obok Supersamu) Dopłata 0 PLN
Kielce 12:45:00 Plac Niepodleg??o??ci 1, parking przed Dworcem PKP Dopłata 100 PLN
Krak??w-Balice 15:15:00 ul. Reymonta 22, parking dla autokar??w przed wej??ciem na stadion Wis??y (od ul. Reymonta) Dopłata 50 PLN
Krak��w 15:15:00 ul. Reymonta 22, parking dla autokar��w przed wej��ciem na stadion Wis��y (od ul. Reymonta) Dopłata 50 PLN
Kutno 11:45:00 ul. J??zef??w 26, McDonald's przy stacji paliw BP na trasie Warszawa-Pozna?? Dopłata 130 PLN
Leszno 10:30:00 ul. Zygmunta Starego 1, parking przy Hali Trapez (na ko??cu ul. Zygmunta Starego) Dopłata 130 PLN
Lublin 09:30:00 ul. Radziszewskiego 16, parking przed Chatk?? ??aka Dopłata 150 PLN
Opole 14:45:00 ul. Dubois 9, parking na rogu ulic Dubois i 1 Maja (wjazd od ulicy Dubois) Dopłata 50 PLN
P??ock 11:00:00 ul. Kolejowa 46, P??ock-Radziwie, stacja paliw Orlen przy trasie wylotowej P??ock-????d?? Dopłata 150 PLN
Piotrk??w Trybunalski 14:00:00 ul. Sikorskiego 52, stacja paliw Huzar, przy zje??dzie do miasta z trasy DK1 Dopłata 80 PLN
Piotrk��w Trybunalski 14:00:00 ul. Sikorskiego 52, stacja paliw Huzar, przy zje��dzie do miasta z trasy DK1 Dopłata 80 PLN
Pozna??-??awica 09:00:00 ul. Dworcowa, parking przy Dworcu Letnim, na doje??dzie do Dworca G????wnego PKP Dopłata 150 PLN
Pozna�� 09:00:00 ul. Dworcowa, parking przy Dworcu Letnim, na doje��dzie do Dworca G����wnego PKP Dopłata 150 PLN
Pu??awy 10:15:00 ul. Lubelska 1, parking hotelu Izabella Dopłata 130 PLN
Pu��awy 10:15:00 ul. Lubelska 1, parking hotelu Izabella Dopłata 130 PLN
P��ock 11:00:00 ul. Kolejowa 46, P��ock-Radziwie, stacja paliw Orlen przy trasie wylotowej P��ock-����d�� Dopłata 150 PLN
Radom 11:30:00 ul. Wernera 52, stacja paliw Lukoil - McDonald's Dopłata 100 PLN
Radomsko 14:30:00 Stobiecko Szlacheckie - stacje paliw przy DK1, 436 km, zgodnie z kierunkiem podr????y Dopłata 50 PLN
Rzesz??w 12:15:00 Plac Dworcowy 1, Dworzec PKP, przy wej??ciu g????wnym od strony miasta Dopłata 130 PLN
Rzesz��w 12:15:00 Plac Dworcowy 1, Dworzec PKP, przy wej��ciu g����wnym od strony miasta Dopłata 130 PLN
Sosnowiec 16:15:00 ul. Kresowa 2, obok stacji paliw Shell i McDonald's Dopłata 30 PLN
Tarn??w 13:45:00 al. Jana Paw??a II 20, stacja paliw Grosar (przy wlocie i wylocie na autostrad??) Dopłata 80 PLN
Tarn��w 13:45:00 al. Jana Paw��a II 20, stacja paliw Grosar (przy wlocie i wylocie na autostrad��) Dopłata 80 PLN
Toru?? 09:15:00 ul. Kujawska 1, parking przy Dworcu G????wnym PKP, przystanek linii nr 22 dla wysiadaj??cych Dopłata 180 PLN
Toru�� 09:15:00 ul. Kujawska 1, parking przy Dworcu G����wnym PKP, przystanek linii nr 22 dla wysiadaj��cych Dopłata 180 PLN
Tychy 17:30:00 ul. Genera??a De Gaulle'a 2, parking przy krytym lodowisku Dopłata 0 PLN
W??oc??awek 10:10:00 al. Chopina 8, parking przy Hali Mistrz??w Dopłata 150 PLN
Warszawa 10:45:00 Al. Jerozolimskie 144, Dworzec Autobusowy Warszawa Zachodnia, stanowisko 10 Dopłata 100 PLN
Wroc??aw-Strachowice 13:00:00 ul. Joannit??w 13, Tymczasowy Dworzec Autobusowy (za budynkiem dyrekcji PKP), stanowiska 12,13 Dopłata 100 PLN
W��oc��awek 10:10:00 al. Chopina 8, parking przy Hali Mistrz��w Dopłata 150 PLN
����d�� 13:00:00 al. W����kniarzy 227, Dworzec PKS ����d�� Kaliska, przy stanowiskach 4,5,6 (wjazd od ulicy Karolewskiej) Dopłata 80 PLN

30.09-08.10.2017

Autokar

Cena zawiera

Zakwaterowanie: 6 nocleg??w w hotelach o standardzie **/*** po??o??onych w miejscowo??ciach nadmorskich. Funkcjonalnie wyposa??one pokoje 2, 3 osobowe z ??azienkami, w wi??kszo??ci hoteli z TV i balkonami. W hotelach restauracja, bar, kantor wymiany walut. W niekt??rych terminach mo??liwa jest zmiana organizacji nocleg??w i zwi??zanej z tym kolejno??ci zwiedzania.
Wy??ywienie: 6 ??niada?? w formie bufetu, 6 obiadokolacji.
Transport: Autokar z klimatyzacj??, toalet??, DVD i barkiem.
Ubezpieczenie: Signal Iduna S.A.
Realizacja programu turystycznego. Opieka pilota.

Cena nie zawiera

??wiadcze?? nie obj??tych t?? ofert??.

Program

Plitwickie Jeziora ??? Trogir ??? Split ??? Dubrownik ??? Medjugorie ??? Mostar ??? Wodospady rzeki Krki ??? Zagrzeb
- Dubrownik - per??a Adriatyku
- Krajobrazy adriatyckiego wybrze??a
- Medjugorie i Mostar
- Rejs statkiem po Plitwickich Jeziorach
- Wodospady na rzece Krka
- Hotele w nadmorskich miejscowo??ciach

Program fakultatywny

- Fish Picnic ok. 30 EUR

Informacje praktyczne

Cena podstawowa nie zawiera:
- koszt??w realizacji programu turystycznego (wst??py, przewodnicy lokalni, system Alma Tour Guide) - orientacyjny koszt: ok. 115 EUR,
- koszt??w op??aty klimatycznej ok. 6 EUR,
- programu fakultatywnego: Fish Picnic ok. 30 EUR,
- dop??at za dojazdy z wybranych miejscowo??ci w Polsce, podanych w rozk??adzie jazdy.
Cena podstawowa dotyczy wyjazd??w z Katowic, Tych, Bielska-Bia??ej i Cieszyna.
Pilot rozlicza si?? z grup?? z pobranych kwot na realizacj?? programu.
Koszty p??acone za ca???? grup?? (np. za lokalnych przewodnik??w) s?? dzielone na wszystkich jej uczestnik??w.
Pilot nie oprowadza po obiektach muzealnych i centrach historycznych.
Kolejno???? realizacji programu mo??e ulec zmianie.
Przekroczenie granic na podstawie wa??nego dowodu osobistego (dotyczy obywateli UE) lub paszportu.
Przejazd: Katowice - Zagrzeb (ok. 800 km) ??? ok. 12 godz.
Trasa wycieczki liczona od granic Polski - ok. 3500 km.

Galeria

comments powered by Disqus
Nasze marki:

Biuro Podróży Ecotravel

os. Niepodległości 3A/5A
31-865 Kraków (Nowa Huta)

+48 12 6489977, +48 12 6472266
+48 12 6471188, +48 12 6813692
fax.: +48 12 391 72 03
biuro@ecotravel.pl

godz. otwarcia:
Poniedziałek - Piątek: 09:00-18:00
Sobota: 10:00-14:00
Niedziela: nieczynne

Opublikowane na stronach internetowych www.ecotravel.pl materiały, informacje lub ceny nie stanowią oferty w rozumieniu przepisów kodeksu cywilnego.