w naszej ofercie: 13986 imprez, 28740 terminów!

+48 12 648 99 77
+48 12 647 11 88
+48 12 647 22 66
E-mail:
Hasło:
Luksemburg, Belgia, Holandia  Podb��j Beneluxu
Wszystko o tej ofercie wie:

LUKSEMBURG, BELGIA, HOLANDIA PODB��J BENELUXU

Wycieczki Objazdowe

Wiek: od 6 do 99 lat
Wyżywienie: śniadanie (BB)
PROMOCJA
Promocje ograniczone ilością miejsc.
Ocena oferty:
Kod oferty:
120410017
oferta w pdf
1 dzie��:
Wyjazd z Polski wed��ug rozk��adu jazdy. Przejazd przez Niemcy. W trakcie przejazdu przewidziane s�� kr��tkie postoje i przerwa na posi��ek.
2 dzie��:
Oko��o po��udnia przyjazd do stolicy Wielkiego Ksi��stwa Luksemburg, gdzie odwiedzimy: Plac Konstytucji, wn��trza katedry Notre Dame, malownicze przedmie��cia Grund z ulic�� de la Corniche zwan�� najpi��kniejszym ���balkonem��� Europy. Zobaczymy tak��e Casemates du Bock - barokowe umocnienia obronne wykute w skale. Przej��cie pod Pa��ac Ksi������cy i Izb�� Deputowanych, czas wolny na Placu Armii z licznymi restauracjami i kawiarniami. Przejazd do Belgii na nocleg w okolicy Brukseli/Antwerpii. Zakwaterowanie w hotelu, nocleg.
3 dzie��:
Po ��niadaniu przejazd do Brukseli - ���Stolicy Europy���. Wyj��cie na spacer, na kt��rym zobaczymy Ko��ci���� ��w. Miko��aja, udamy si�� na Grand Place uznawany za najwspanialszy plac w Europie, z gotyckim ratuszem z XV wieku, zabytkowymi kamienicami oraz Domem Kr��la, Pasa��ami ��w. Huberta, katedr�� ��w. Micha��a i ��w. Guduli. Wizyta u znanego na ca��ym ��wiecie Manneken Pis���a - figurki ch��opca z 1619 roku. Przejazd do Brugii - ��wietnie zachowanego ��redniowiecznego miasteczka, per��y renesansu flamandzkiego (dla ch��tnych rejs statkiem po kana��ach). Zobaczymy Wie���� Belfort z XIII-wiecznymi sukiennicami oraz zwiedzimy ko��ci���� Naj��wi��tszej Marii Panny i Bazylik�� ��wi��tej Krwi. Przejazd do hotelu w okolicy Brukseli/Antwerpii, nocleg.
4 dzie��:
Po ��niadaniu przejazd pod Atomium - s��ynny 103-metrowy model kryszta��u ��elaza. Przejazd do Antwerpii - drugiego co do wielko��ci miasta nad Skald��. Podczas spaceru zobaczymy Grote Markt z renesansowym ratuszem, fontann�� Brabo, Het Steen - fragmenty fortyfikacji z XI w. oraz XVI-wieczne domy cechowe, Rynek R��kawiczek z najwi��ksz�� gotyck�� katedr�� w Belgii, kt��rej wn��trza b��dziemy podziwia��, a tak��e Zielony Plac z pomnikiem Rubensa. Czas wolny. Przejazd do Kinderdijk - niewielkiej miejscowo��ci po��o��onej z dala od g����wnych dr��g, mi��dzy Rotterdamem i Dordrechtem. Oko��o 1740 roku w Kinderdijk powsta�� zesp���� wiatrak��w, kt��re przetrwa��y do dzi��. Dzi��ki temu od roku 1997 miejsce to znajduje si�� na Li��cie ��wiatowego Dziedzictwa UNESCO. W programie zwiedzanie skansenu. Nast��pnie przejazd do centrum Rotterdamu. Spacer po centrum, kt��re pretenduje do miana holenderskiego Manhattanu. Zobaczymy m.in. monumentalny ratusz - cudem ocala��y z doszcz��tnie zbombardowanego w czasie wojny miasta. Czeka nas wjazd superszybk�� wind�� na wie���� widokow�� Euromaszt, gdzie z wysoko��ci 185 m b��dziemy podziwia�� panoram�� miasta i najwi��kszego portu na ��wiecie. Czas wolny. Mo��liwo���� zrobienia zakup��w na Coolsingel - g����wnej ulicy handlowej z du��ymi domami towarowymi (w��r��d nich najbardziej szykowny - Bijenkorf). Przejazd do hotelu w okolicy Hagi/Amsterdamu, nocleg.
5 dzie��:
Po ��niadaniu wizyta w Delftach - jednym z najlepiej zachowanych ��redniowiecznych miast holenderskich. Spacer po zabytkowym centrum z licznymi sklepikami oferuj��cymi s��ynn�� porcelan��. Czas wolny na zakupy. Nast��pnie przejazd do centrum Hagi ��� siedziby rz��du holenderskiego. Spacer po mie��cie podczas kt��rego zobaczymy m.in.: oficjaln�� rezydencj�� kr��lewsk��, Zamek Binnenhof - siedzib�� parlamentu, Pa��ac Pokoju, w kt��rym mie��ci si�� Mi��dzynarodowy Trybuna�� Sprawiedliwo��ci, star��wk�� z ko��cio��em ��w. Jakuba i Pa��ac Kr��lewski. Udamy si�� tak��e do Madurodam - ���Holandii w miniaturze��� - interaktywnego parku miniatur. Przejazd do Scheveningen - najs��ynniejszego holenderskiego kurortu nad Morzem P����nocnym. Czas wolny na promenadzie. W okresie wiosennym proponujemy przejazd do Lisse i zwiedzanie ogrod��w Keukenhof ��� miejsca rozkwitaj��cego wiosn�� ponad 7 milionami kwiat��w cebulowych, w kt��rym przyroda ����czy si�� ze sztuk��. Powr��t do hotelu na nocleg.
6 dzie��:
Po ��niadaniu przejazd do Amsterdamu - ���Wenecji P����nocy���, gdzie odwiedzimy Coster Diamonds - s��ynn�� szlifierni�� diament��w. Wizyta w muzeum Van Gogha lub Rijksmuseum z kolekcj�� sztuki holenderskiej (m. in. Rembrandt, Veermer, Hals). Spacer po mie��cie: Plac Dam z Pa��acem Kr��lewskim i Pomnikiem Pami��ci Ofiar II Wojny ��wiatowej, nast��pnie Dzielnica Czerwonych Latarni, gdzie znajduje si�� dom Rembrandta oraz Qude Kerk - najstarszy ko��ci���� w mie��cie. W malowniczej dzielnicy Jordaan - niegdy�� najbiedniejszej dzielnicy miasta zobaczymy Westerkerk - pi��kny, du��y ko��ci���� z najwy��sz�� wie���� w mie��cie, na kt��r�� warto si�� wspi���� by spojrze�� na ca��e centrum. Po po��udniu (dla ch��tnych) rejs statkiem po kana��ach - dawnych drogach komunikacji i transportu towar��w, podczas kt��rego zobaczymy urokliwe zak��tki miasta. W godzinach wieczornych wyjazd w drog�� powrotn�� do Polski.
7 dzie��:
Powr��t do Polski w godzinach porannych.

Terminy i ceny

Cena podstawowa Wolne miejsca
01.07-07.07.2017 1439 PLN -
05.08-11.08.2017 1799 PLN 1449 PLN 1449 PLN Sprawdź
Promocje ograniczone ilością miejsc.

Zniżki i dopłaty

Ubezpieczenie koszt��w przerwania uczestnictwa : Dopłata 1,5%
Ubezpieczenie koszt��w przerwania uczestnictwa z chorobami przewlek��ymi : Dopłata 3,5%
Ubezpieczenie koszt��w rezygnacji (warto���� rezerwacji na osob�� do 3000 z��) : Dopłata 3%
Ubezpieczenie koszt��w rezygnacji (warto���� rezerwacji na osob�� powy��ej 3000 z��) : Dopłata 3%
Ubezpieczenie koszt��w rezygnacji z chorobami przewlek��ymi (warto���� rezerwacji na osob�� do 3000 z��) : Dopłata 6,4%
Ubezpieczenie koszt��w rezygnacji z chorobami przewlek��ymi (warto���� rezerwacji na osob�� powy��ej 3000 z��) : Dopłata 6,9%

Zakwaterowanie

Hotel

Wyżywienie

śniadanie (BB)

Transport

05.08-11.08.2017

Autokar

Miejscowość Godzina odjazdu Miejsce zbiórki Cena
Bia��ystok 07:00:00 ul. Zwierzyniecka 12, parking przy biurze organizatora Dopłata 150 PLN
Boles��awiec 21:45:00 Chojn��w, Okmiany 1B, Stacja BP przy DK 94 za zjazdem z A4 (Krzywa) kierunek Boles��awiec Dopłata 0 PLN
Cz��stochowa 15:15:00 Parkingi przy restauracjach McDonald's, przy trasie DK1, zgodnie z kierunkiem podr����y Dopłata 50 PLN
D��bica 13:00:00 ul. Nagawczyna 245c, stacja paliw BBC przy McDonald's na obwodnicy miasta, kierunek Krak��w Dopłata 100 PLN
Gda��sk 06:30:00 ul. Podwale Grodzkie, parking ko��o dawnego budynku poczty, przy Dworcu G����wnym PKP Dopłata 200 PLN
Gliwice 17:45:00 ul. Rybnicka 159, przy drodze nr 78, parking za stacj�� Shell Dopłata 0 PLN
Grudzi��dz 08:00:00 Stare Marzy ko��o Grudzi��dza, przy drodze nr 91 (118 km), stacja paliw Statoil Dopłata 180 PLN
Inowroc��aw 20:15:00 ul. Joannit��w 13, Tymczasowy Dworzec Autobusowy (za budynkiem dyrekcji PKP), stanowiska 12,13 Dopłata 0 PLN
Katowice 17:00:00 ul. Piotra Skargi 4, Dworzec Autobusowy, stanowiska 1-4 (obok Supersamu) Dopłata 0 PLN
Kielce 12:45:00 Plac Niepodleg��o��ci 1, parking przed Dworcem PKP Dopłata 100 PLN
Krak��w 15:15:00 ul. Reymonta 22, parking dla autokar��w przed wej��ciem na stadion Wis��y (od ul. Reymonta) Dopłata 50 PLN
Kutno 11:45:00 ul. J��zef��w 26, McDonald's przy stacji paliw BP na trasie Warszawa-Pozna�� Dopłata 130 PLN
Legnica 21:15:00 Nowa Wie�� Legnicka 44A, Nowa Stacja Paliw Orlen przy DK3 za zjazdem A4 (Legnica) kierunek Jelenia G��ra Dopłata 0 PLN
Leszno 18:15:00 ul. Zygmunta Starego 1, parking przy Hali Trapez (na ko��cu ul. Zygmunta Starego) Dopłata 80 PLN
Lublin 09:30:00 ul. Radziszewskiego 16, parking przed Chatk�� ��aka Dopłata 150 PLN
Opole 18:45:00 ul. Dubois 9, parking na rogu ulic Dubois i 1 Maja (wjazd od ulicy Dubois) Dopłata 0 PLN
Piotrk��w Trybunalski 14:00:00 ul. Sikorskiego 52, stacja paliw Huzar, przy zje��dzie do miasta z trasy DK1 Dopłata 80 PLN
Pozna�� 16:45:00 ul. Dworcowa, parking przy Dworcu Letnim, na doje��dzie do Dworca G����wnego PKP Dopłata 100 PLN
Pu��awy 10:15:00 ul. Lubelska 1, parking hotelu Izabella Dopłata 130 PLN
P��ock 11:00:00 ul. Kolejowa 46, P��ock-Radziwie, stacja paliw Orlen przy trasie wylotowej P��ock-����d�� Dopłata 150 PLN
Radom 11:30:00 ul. Wernera 52, stacja paliw Lukoil - McDonald's Dopłata 100 PLN
Radomsko 14:30:00 Stobiecko Szlacheckie - stacje paliw przy DK1, 436 km, zgodnie z kierunkiem podr����y Dopłata 50 PLN
Rzesz��w 12:15:00 Plac Dworcowy 1, Dworzec PKP, przy wej��ciu g����wnym od strony miasta Dopłata 130 PLN
Sosnowiec 16:15:00 ul. Kresowa 2, obok stacji paliw Shell i McDonald's Dopłata 30 PLN
Tarn��w 13:45:00 al. Jana Paw��a II 20, stacja paliw Grosar (przy wlocie i wylocie na autostrad��) Dopłata 80 PLN
Toru�� 09:15:00 ul. Kujawska 1, parking przy Dworcu G����wnym PKP, przystanek linii nr 22 dla wysiadaj��cych Dopłata 180 PLN
Warszawa 10:45:00 Al. Jerozolimskie 144, Dworzec Autobusowy Warszawa Zachodnia, stanowisko 10 Dopłata 100 PLN
W��oc��awek 10:10:00 al. Chopina 8, parking przy Hali Mistrz��w Dopłata 150 PLN
����d�� 13:00:00 al. W����kniarzy 227, Dworzec PKS ����d�� Kaliska, przy stanowiskach 4,5,6 (wjazd od ulicy Karolewskiej) Dopłata 80 PLN

Cena zawiera

Zakwaterowanie: 4 noclegi w hotelach lub pensjonatach o standardzie **/***: 2 noclegi w okolicy Brukseli/Antwerpii, 2 w okolicy Hagi/Amsterdamu. Pokoje 2, 3 osobowe z ��azienkami, w wi��kszo��ci hoteli z TV. W hotelach restauracja, bar.
Wy��ywienie: 4 ��niadania.
Transport: Autokar z klimatyzacj��, toalet��, DVD, barkiem.
Ubezpieczenie: Signal Iduna S.A.
Realizacja programu turystycznego. Opieka pilota.

Cena nie zawiera

��wiadcze�� nie obj��tych t�� ofert��.

Program

Luksemburg ��� Bruksela ��� Brugia ��� Antwerpia ��� Kinderdijk ��� Rotterdam ��� Delfty ��� Haga ��� Lisse ��� Amsterdam
- Wielkie Ksi��stwo Luksemburg
- Panorama Rotterdamu z Euromasztu
- Wiatraki w Kinderdijk
- Amsterdamskie muzea
- Bruksela - miasto kontrast��w
- Wizyta w szlifierni diament��w

Program fakultatywny

rejs po kana��ach:
- Amsterdam ok. 15 EUR
- Brugia ok. 7 EUR

Informacje praktyczne

Cena podstawowa nie zawiera:
- koszt��w realizacji programu turystycznego (wst��py, przewodnicy lokalni, przejazdy komunikacj�� miejsk��, system Alma Tour Guide) - orientacyjny koszt: ok. 115 EUR,
- programu fakultatywnego: rejs po kana��ach: Amsterdam ok. 15 EUR, Brugia ok. 7 EUR,
- dop��at za dojazdy z wybranych miejscowo��ci w Polsce, podanych w rozk��adzie jazdy.
Cena podstawowa dotyczy wyjazd��w z Katowic, Gliwic, Opola i Wroc��awia.
Pilot rozlicza si�� z grup�� z pobranych kwot na realizacj�� programu.
Koszty p��acone za ca���� grup�� (np. za lokalnych przewodnik��w) s�� dzielone na wszystkich jej uczestnik��w.
Pilot nie oprowadza po obiektach muzealnych i centrach historycznych.
Kolejno���� realizacji programu mo��e ulec zmianie.
W trakcie zwiedzania przewidziane s�� przerwy na posi��ki aran��owane przez pilota ��� cena posi��ku ok. 14-15 EUR.
Przekroczenie granic na podstawie wa��nego dowodu osobistego (dotyczy obywateli UE) lub paszportu.
Przejazd: Wroc��aw - Luksemburg (ok. 950 km) - ok. 14 godz.
Trasa wycieczki liczona od granic Polski - 3100 km.

Galeria

comments powered by Disqus
Nasze marki:

Biuro Podróży Ecotravel

os. Niepodległości 3A/5A
31-865 Kraków (Nowa Huta)

+48 12 6489977, +48 12 6472266
+48 12 6471188, +48 12 6813692
fax.: +48 12 391 72 03
biuro@ecotravel.pl

godz. otwarcia:
Poniedziałek - Piątek: 09:00-18:00
Sobota: 10:00-14:00
Niedziela: nieczynne

Opublikowane na stronach internetowych www.ecotravel.pl materiały, informacje lub ceny nie stanowią oferty w rozumieniu przepisów kodeksu cywilnego.