w naszej ofercie: 13130 imprez, 11697 terminów!

+48 12 648 99 77
+48 12 647 11 88
+48 12 647 22 66
E-mail:
Hasło:
MUSZYNA – OBÓZ YOUTUBERÓW 2020
Tylko 100 zł zaliczki! [19.03-31.08.2020]
Polecamy [10.12-18.12.2020]
OBÓZ LETNI (15 DNI) EXTRA EMOCJE W ENERGYLANDII, TATRALANDII, PRATERZE KORBIELÓW 2020
Tylko 100 zł zaliczki! [19.03-31.08.2020]
Polecamy [10.12-18.12.2020]
KOLONIA I OBÓZ LETNI MIĘDZYZDROJE OW STILO PROGRAM LEGOLAND 2020
Tylko 100 zł zaliczki! [19.03-31.08.2020]
Polecamy [10.12-18.12.2020]

Ecotravel - Wakacje Z Rodzicami w Rogowcu 2019 - Ob��z dla rodzin z dzie��mi w Rogowcu 2019, Wybierz program obozu dla dziecka
Wszystko o tej ofercie wie:

WAKACJE Z RODZICAMI W ROGOWCU 2019

Ob��z dla rodzin z dzie��mi w Rogowcu 2019, Wybierz program obozu dla dziecka

Wiek: od 18 do 99 lat
Wyżywienie: śniadanie, obiad i kolacja (FB)
Ocena oferty:
Kod oferty:
126582671
oferta w pdf
Z Przyjaciółmi Taniej [16.03-31.05.2020]
Z Rodzeństwem Taniej! [16.03-31.08.2020]
  • Szczegóły oferty
  • Zadaj pytanie
  • Oceń ofertę (Ocen: 0)
  • ZAMÓWIENIE WSTĘPNE

Wakacje z Rodzicami to po����czenie typowego rodzinnego wypoczynku (dziecko mieszka razem z rodzicami w jednym pokoju) i beztroskie wakacje w miejscu, w którym dziecko prze��yje prawdziw�� kolonijn�� przygod��, a rodzic wypocznie. Wasze pociechy w ci��gu dnia b��d�� realizowa�� zaj��cia z wybranego programu, przede wszystkim bawi�� si�� w grupie rówie��ników i uczestniczy�� w ciekawych aktywno��ciach itp., a rodzice w tym czasie korzysta�� z urlopu. Rogowiec po��o��ony jest z dala od zgie��ku cywilizacji, po��ród pi��knych lasów sosnowych w ��rodkowej Polsce, tylko 170 km od Warszawy i zaledwie 60 km od ��odzi. Wyj��tkowe walory przyrodnicze, jezioro i pogodna, niepowtarzalna atmosfera - to wymarzone miejsce dla Was na niezapomnian�� koloni��!

Rabaty i promocje

Tytuł: Z Przyjaciółmi Taniej

Czas trwania: 16.03 - 31.05.2020

Jedziesz na kolonię lub obóz z przyjaciółmi? Zapytaj nas o Rabat!

Tytuł: Z Rodzeństwem Taniej!

Czas trwania: 16.03 - 31.08.2020

Wysyłasz Rodzeństwo na wspólne wakacje? Zapytaj o Rabat!

Terminy i ceny

Cena podstawowa Wolne miejsca

Prześlij do nas Zapytanie lub zadzwoń +48 12 648 99 77, 647 11 88, 647 22 66
a przedstawimy Ci aktualnę ofertę cenową i dostępne wolne terminy.

Zniżki i dopłaty

Gwarancja Zmiany Rezerwacji : Dopłata 50 PLN
AXA Ubezpieczenie Koszt��w Rezygnacji : Dopłata 60 PLN

Zakwaterowanie

O��rodek wypoczynkowy

Wakacje z Rodzicami to po����czenie typowego rodzinnego wypoczynku (dziecko mieszka razem z rodzicami w jednym pokoju) i beztroskich wakacji w miejscu, w kt��rym dziecko prze��yje prawdziw�� kolonijn�� przygod��, a rodzic wypocznie. Wasze pociechy w ci��gu dnia b��d�� realizowa�� zaj��cia z wybranego programu, przede wszystkim bawi�� si�� w grupie r��wie��nik��w i uczestniczy�� w ciekawych aktywno��ciach itp., a rodzice w tym czasie korzysta�� z urlopu.
Rogowiec po��o��ony jest z dala od zgie��ku cywilizacji, po��r��d pi��knych las��w sosnowych w ��rodkowej Polsce, tylko 170 km od Warszawy i zaledwie 60 km od ��odzi. Wyj��tkowe walory przyrodnicze, jezioro i pogodna, niepowtarzalna atmosfera - to wymarzone miejsce dla Was na niezapomnian�� koloni��!
O��rodek Sportu i Rekreacji Wawrzkowizna to jedno z najbardziej urokliwych miejsc w centralnej Polsce bezpo��rednio po��o��one nad jeziorem w otoczeniu sosnowych las��w. O��rodek jest ogrodzony i monitorowany 24h.

Wyżywienie

śniadanie, obiad i kolacja (FB)
3 posi��ki dziennie + podwieczorek w sto����wce o��rodka. Pierwszy posi��ek obiad, ostatni posi��ek obiad + suchy prowiant.
O��rodek zapewnia realizacj�� diet m.in. bezglutenowa, wegetaria��ska (po wcze��niejszym zg��oszeniu).

Cena zawiera

zakwaterowanie i wy��ywienie w obiekcie, ubezpieczenie AXA NNW.

Cena nie zawiera

dop��at transportowych (zak��adka transport), innych us��ug i atrakcji w o��rodku Wawrzkowizna

informacje transportowe

W tabelach rozk��adu jazdy podajemy godziny odjazd��w autokar��w/poci��g��w. Na miejsce zbi��rki prosimy o przybycie 20 minut wcze��niej. Prosimy na miejsce wyjazdu i powrotu przybywa�� punktualnie.
[-1] wyjazd/powr��t dzie�� przed dat�� rozpocz��cia/zako��czenia turnusu;
[+1] wyjazd/powr��t dzie�� po dacie rozpocz��cia/zako��czenia turnusu.
Wychodz��c naprzeciw Pa��stwa oczekiwaniom staramy si�� zapewni�� jak najwi��ksz�� ilo���� miast wyjazdowych, w zwi��zku z czym podr���� nie zawsze odbywa si�� najkr��tsz�� tras��, mo��liwe s�� przesiadki oraz na wybranych odcinkach zmiana ��rodka transportu na zast��pczy (poci��g, mikrobus, samoch��d osobowy). W zwi��zku z powy��szym zastrzegamy sobie prawo do zmiany rozk��adu po uprzednim powiadomieniu Klient��w. Z miejscowo��ci obj��tych rozk��adem jazdy staramy si�� realizowa�� przejazd uczestnik��w we wszystkich terminach, jednak zastrzegamy sobie prawo odwo��ania po����czenia antenowego je��li w danym turnusie nie uzbiera si�� minimalna liczba 6 os��b na przejazd dan�� tras��. W takim przypadku zostan�� Pa��stwo powiadomieni o najbli��szym przystanku z kt��rego b��dzie realizowany wyjazd.
W czasie trwania przejazd��w autokar��w uruchamiamy Telefon Alarmowy HELP LINE czynny poza godzinami pracy biura. Nr tel. +48 664 097 679.

informacje dodatkowe

doba hotelowa rozpoczyna si�� o godzinie 14:00 a ko��czy o 10:00.
Planowana liczba uczestnik��w na kolonii ok. 60 os��b.

jak jedziemy

1 dzie�� wyjazd wg rozk��adu jazdy, przyjazd do o��rodka w godzinach 8.30-12.00 w zale��no��ci od miejsca wyjazdu, zakwaterowanie, obiad
2-10 dzie�� wypoczynek wed��ug programu
11 dzie�� ��niadanie, wykwaterowanie, obiad + suchy prowiant, wyjazd z o��rodka w godz. 15.00-17.00 w zale��no��ci od miejsca powrotu, przejazd przez Polsk�� wg rozk��adu jazdy

dla doros��ych

Wypoczynek (mama, tata, babcia, dziadek) nale��y zarezerwowa�� program WAW/RO Wakacje z Rodzicami.
W czasie, kiedy Wasze dzieci b��d�� beztrosko sp��dza�� czas z wychowawcami, Wy b��dziecie mogli odda�� si�� chwilom przyjemno��ci. Opiek�� nad dzie��mi przejmujecie dopiero po zako��czeniu zaj���� czyli wieczorem, kiedy dziecko mo��e t��skni��!
dla doros��ych proponujemy wiele atrakcji na terenie o��rodka Wawrzkowizna: tenis, jazda konna, w��dkowanie, park linowy, przysta�� wodna i wypo��yczalnia sprz��tu wodnego (rowery wodne, kajaki, ��agl��wki), si��ownia (atrakcje dost��pne s�� za dop��ata w recepcji o��rodka)

nale��y wybra�� i zarezerwowa�� jeden z program��w w rogowiec camp, do wyboru

Weso��y mixer
Wioo przygodo - kolonia konna
Z rakiet�� tenisow�� na TY - kolonia tenisowa
Fabryka Pasji
Kolonia Agent��w Nerf
Adrenalina team
M��ody Olimpiczyk
Hulajnogowy Camp
Wypasione Wakacje
W ci��gu dnia Wasze dzieci przebywaj�� pod opiek�� Naszej wykwalifikowanej kadry i w gronie r��wie��nik��w realizuj�� zaj��cia programowe. Natomiast noce sp��dzaj�� z Rodzicami we wsp��lnym pokoju. Gwarantujemy, ��e dzieci nie zauwa���� Waszej nieobecno��ci i rado��nie opowiedz�� co robi��y w ci��gu dnia!
Plusy: mniejsze dzieci i bardziej nie��mia��e czuj�� ca��y czas obecno���� Rodzic��w, a wieczorem maj�� ich tylko dla siebie. Jednocze��nie mog�� uczestniczy�� w prawdziwej kolonii, integrowa�� si��, poznawa�� nowe dzieci i uczy�� si�� samodzielno��ci.

na ok. 50 hektarowym terenie o��rodka znajduje si�� bogate zaplecze sportowo-rekreacyjne, kt��re zapewn

strze��one k��pielisko wodne z piaszczyst�� pla���� i 90-metrow�� zje��d��alni�� wodn��
przysta�� wodna i wypo��yczalnia sprz��tu wodnego (rowery wodne, kajaki, ��agl��wki)
park linowy dla tych co lubi�� wyzwania przy zachowaniu 100 % bezpiecze��stwa. Napowietrzny trekking o d��ugo��ci ponad 500 metr��w na 13 przeszkodach o zr����nicowanym poziomie trudno��ci oraz 2 zjazdy tyrolskie o d��ugo��ci 50 i 200 metr��w (nad k��pieliskiem i zbiornikiem wodnym)
stadnina koni (przeja��d��ki na kucykach, jazdy konne dla pocz��tkuj��cych na lon��y i uje��d��alni oraz jazdy konne w terenie w��r��d ��piewu ptak��w i dzikiej przyrody)
mini zoo (kucyki, kozy, kury, owce)
poligon wojskowy
boiska sportowe do: siatk��wki, siatk��wki pla��owej i koszyk��wki
pe��nowymiarowe boisko do pi��ki no��nej z naturaln�� muraw�� i trybunami
korty tenisowe z nawierzchni�� DECO-TURF i o��wietleniem
bilard i tenis sto��owy
rowery typu gokart
SPA z gabinetem masa��u i saun�� dla odpr����enia zmys����w i cia��a
si��ownia
zarybiony akwen wodny dla mi��o��nik��w w��dkowania
plac zabaw dla dzieci
sklepik
plac ogniskowy i miejsce na grilla
parking dla go��ci hotelowych
kawiarnia z drink barem
restauracja "Wawrzek", kt��ra s��ynie z obfito��ci i r����norodno��ci potraw kuchni polskiej, szczeg��lnie potraw z ryb
Zakwaterowanie w pokojach go��cinnych 2 lub 3-osobowych z ��azienk��.

Galeria

comments powered by Disqus
Popularne
MUSZYNA – OBÓZ YOUTUBERÓW 2020
Tylko 100 zł zaliczki! [19.03-31.08.2020]
Polecamy [10.12-18.12.2020]
KOLONIA ŻEGLARSKI ŚWIAT SMYKA RYN 2020
Ryn
Tylko 100 zł zaliczki! [19.03-31.08.2020]
Polecamy [10.12-18.12.2020]
OBÓZ LETNI (15 DNI) EXTRA EMOCJE W ENERGYLANDII, TATRALANDII, PRATERZE KORBIELÓW 2020
Tylko 100 zł zaliczki! [19.03-31.08.2020]
Polecamy [10.12-18.12.2020]
KOLONIA MALI GIGANCI NA KASZUBACH
Tylko 100 zł zaliczki! [19.03-31.08.2020]
Polecamy [10.12-18.12.2020]
OBÓZ REKREACYJNY AKTYWNE LATO DŹWIRZYNO 2020
Tylko 100 zł zaliczki! [19.03-31.08.2020]
Polecamy [10.12-18.12.2020]
OBÓZ MAŁYCH OPTYMISTÓW NA KASZUBACH KOLANO 2020
Taniej z Kartą Dużej Rodziny! [13.12-30.09.2020]
Z Rodzeństwem Taniej! [16.03-31.08.2020]
Tylko 100 zł zaliczki! [19.03-31.08.2020]
Polecamy [10.12-18.12.2020]
OBÓZ RUUNNMAGEDON JASTRZĘBIA GÓRA 2020
Tylko 100 zł zaliczki! [19.03-31.08.2020]
Polecamy [10.12-18.12.2020]
KOLONIA SPORTOWA PRZYGODA NOWY DWOREK 2020
Tylko 100 zł zaliczki! [19.03-31.08.2020]
Polecamy [10.12-18.12.2020]
KOLONIA I OBÓZ LETNI MIĘDZYZDROJE OW STILO PROGRAM LEGOLAND 2020
Tylko 100 zł zaliczki! [19.03-31.08.2020]
Polecamy [10.12-18.12.2020]
OBÓZ BURSZTYNOWE LATO Z TENISEM SPORT & RELAX DĄBKI 2020
Z Rodzeństwem Taniej! [16.03-31.08.2020]
Z Przyjaciółmi Taniej [16.03-31.05.2020]
Tylko 100 zł zaliczki! [19.03-31.08.2020]
Polecamy [10.12-18.12.2020]
Nasze marki:
 • Wczasy Zimowe

 • Wczasy Letnie

 • Obozowicz.pl

 • Wycieczki Egzotyczne

 • Nowa Huta Travel

 • Bilety Promowe

 • Wycieczki po Ojcowie

 • Jurajska Przygoda

Biuro Podróży Ecotravel

ul. Bulwarowa 35d/42, 31-751 Kraków (Nowa Huta)

+48 12 6489977, +48 12 6472266
+48 12 6471188, +48 12 6813692
fax.: +48 12 391 72 03
bok@ecotravel.pl

godz. otwarcia:
Poniedziałek - Piątek: 09:00-17:00
Sobota - Niedziela: nieczynne

Biuro Podróży EcoTravel z Krakowa (Nowa Huta) - lato i zima, wakacje i ferie zimowe, urlop na plaży i wyjazdy na narty - sprawdzona oferta turystyczna - wczasy, wycieczki objazdowe, wyprawy, Wycieczki Egzotycznepielgrzymki, sylwester, święta, weekendy, rejsy wycieczkowe, wczasy zdrowotne, wczasy spa, wczasy dla seniora oraz obozy młodzieżowe: kolonie, obozy letnie, obozy zimowe, obozy narciarskie, obozy snowboardowe, zimowiska, zielone szkoły, wycieczki szkolne. m.in. Ojcowski Park Narodowy. Organizujemy imprezy integracyjne, pikniki i spotkania firmowe. Posiadamy wycieczki w ofertach last minute, first minute i promocje. Sprzedajemy i rezerwujemy bilety promowe, bilety lotnicze i bilety autokarowe. Oferujemy wycieczki last minute do krajów basenu morza śródziemnego jak Egipt, Tunezja, Grecja, Włochy, Hiszpania, Chorwacja, Portugalia, Turcja, Francja, Czarnogóra, Maroko oraz innych jak Norwegia, Szwecja, Finlandia, Litwa, Łotwa, Estonia, Czechy, Austria, Słowacja, Ukraina, Bułgaria, Węgry, Rumunia, Belgia, Holandia, Irlandia, Wielka Brytania, Dania, Islandia, Monako.


Tanie noclegi nad morzem Imprezy na Jurze Ojcowski Park Narodowy Parki Narodowe Pieskowa Skała Zielone Szkoły Bilety Promowe Bilety Lotnicze Obozy Kolonie Zimowiska Obozy Młodzieżowe Wycieczki Objazdowe Obozy Paintballowe Oferty Sylwestrowe Szczyrk noclegi Wczasy nad morzem Hua Hin Boszkowo Hotele Warszawa obrazy Plecaki turystyczne noclegi Noclegi wakacje nad morzem Babia Góra Tanie Noclegi Niepełnosprawni Fotograf Zgorzelec | dodaj linka »

Opublikowane na stronach internetowych www.ecotravel.pl materiały, informacje lub ceny nie stanowią oferty w rozumieniu przepisów kodeksu cywilnego.