w naszej ofercie: 14668 imprez, 9461 terminów!

+48 12 648 99 77
+48 12 647 11 88
+48 12 647 22 66
E-mail:
Hasło:
Ecotravel - Wakacje Z Rodzicami w Rogowcu 2019 - Ob��z dla rodzin z dzie��mi w Rogowcu 2019, Wybierz program obozu dla dziecka
Wszystko o tej ofercie wie:

WAKACJE Z RODZICAMI W ROGOWCU 2019

Ob��z dla rodzin z dzie��mi w Rogowcu 2019, Wybierz program obozu dla dziecka

Wiek: od 18 do 99 lat
Wyżywienie: śniadanie, obiad i kolacja (FB)
Ocena oferty:
Kod oferty:
126582671
oferta w pdf
    • Szczegóły oferty
    • Zadaj pytanie
    • Oceń ofertę (Ocen: 0)
    • ZAMÓWIENIE WSTĘPNE

Wakacje z Rodzicami to po����czenie typowego rodzinnego wypoczynku (dziecko mieszka razem z rodzicami w jednym pokoju) i beztroskie wakacje w miejscu, w którym dziecko prze��yje prawdziw�� kolonijn�� przygod��, a rodzic wypocznie. Wasze pociechy w ci��gu dnia b��d�� realizowa�� zaj��cia z wybranego programu, przede wszystkim bawi�� si�� w grupie rówie��ników i uczestniczy�� w ciekawych aktywno��ciach itp., a rodzice w tym czasie korzysta�� z urlopu. Rogowiec po��o��ony jest z dala od zgie��ku cywilizacji, po��ród pi��knych lasów sosnowych w ��rodkowej Polsce, tylko 170 km od Warszawy i zaledwie 60 km od ��odzi. Wyj��tkowe walory przyrodnicze, jezioro i pogodna, niepowtarzalna atmosfera - to wymarzone miejsce dla Was na niezapomnian�� koloni��!

Terminy i ceny

Cena podstawowa Wolne miejsca
27.07-06.08.2019 1759 PLN -
07.08-17.08.2019 1759 PLN -
18.08-28.08.2019 1659 PLN -

Zniżki i dopłaty

Gwarancja Zmiany Rezerwacji : Dopłata 50 PLN
AXA Ubezpieczenie Koszt��w Rezygnacji : Dopłata 60 PLN

Zakwaterowanie

O��rodek wypoczynkowy

Wakacje z Rodzicami to po����czenie typowego rodzinnego wypoczynku (dziecko mieszka razem z rodzicami w jednym pokoju) i beztroskich wakacji w miejscu, w kt��rym dziecko prze��yje prawdziw�� kolonijn�� przygod��, a rodzic wypocznie. Wasze pociechy w ci��gu dnia b��d�� realizowa�� zaj��cia z wybranego programu, przede wszystkim bawi�� si�� w grupie r��wie��nik��w i uczestniczy�� w ciekawych aktywno��ciach itp., a rodzice w tym czasie korzysta�� z urlopu.
Rogowiec po��o��ony jest z dala od zgie��ku cywilizacji, po��r��d pi��knych las��w sosnowych w ��rodkowej Polsce, tylko 170 km od Warszawy i zaledwie 60 km od ��odzi. Wyj��tkowe walory przyrodnicze, jezioro i pogodna, niepowtarzalna atmosfera - to wymarzone miejsce dla Was na niezapomnian�� koloni��!
O��rodek Sportu i Rekreacji Wawrzkowizna to jedno z najbardziej urokliwych miejsc w centralnej Polsce bezpo��rednio po��o��one nad jeziorem w otoczeniu sosnowych las��w. O��rodek jest ogrodzony i monitorowany 24h.

Wyżywienie

śniadanie, obiad i kolacja (FB)
3 posi��ki dziennie + podwieczorek w sto����wce o��rodka. Pierwszy posi��ek obiad, ostatni posi��ek obiad + suchy prowiant.
O��rodek zapewnia realizacj�� diet m.in. bezglutenowa, wegetaria��ska (po wcze��niejszym zg��oszeniu).

Cena zawiera

zakwaterowanie i wy��ywienie w obiekcie, ubezpieczenie AXA NNW.

Cena nie zawiera

dop��at transportowych (zak��adka transport), innych us��ug i atrakcji w o��rodku Wawrzkowizna

informacje transportowe

W tabelach rozk��adu jazdy podajemy godziny odjazd��w autokar��w/poci��g��w. Na miejsce zbi��rki prosimy o przybycie 20 minut wcze��niej. Prosimy na miejsce wyjazdu i powrotu przybywa�� punktualnie.
[-1] wyjazd/powr��t dzie�� przed dat�� rozpocz��cia/zako��czenia turnusu;
[+1] wyjazd/powr��t dzie�� po dacie rozpocz��cia/zako��czenia turnusu.
Wychodz��c naprzeciw Pa��stwa oczekiwaniom staramy si�� zapewni�� jak najwi��ksz�� ilo���� miast wyjazdowych, w zwi��zku z czym podr���� nie zawsze odbywa si�� najkr��tsz�� tras��, mo��liwe s�� przesiadki oraz na wybranych odcinkach zmiana ��rodka transportu na zast��pczy (poci��g, mikrobus, samoch��d osobowy). W zwi��zku z powy��szym zastrzegamy sobie prawo do zmiany rozk��adu po uprzednim powiadomieniu Klient��w. Z miejscowo��ci obj��tych rozk��adem jazdy staramy si�� realizowa�� przejazd uczestnik��w we wszystkich terminach, jednak zastrzegamy sobie prawo odwo��ania po����czenia antenowego je��li w danym turnusie nie uzbiera si�� minimalna liczba 6 os��b na przejazd dan�� tras��. W takim przypadku zostan�� Pa��stwo powiadomieni o najbli��szym przystanku z kt��rego b��dzie realizowany wyjazd.
W czasie trwania przejazd��w autokar��w uruchamiamy Telefon Alarmowy HELP LINE czynny poza godzinami pracy biura. Nr tel. +48 664 097 679.

informacje dodatkowe

doba hotelowa rozpoczyna si�� o godzinie 14:00 a ko��czy o 10:00.
Planowana liczba uczestnik��w na kolonii ok. 60 os��b.

jak jedziemy

1 dzie�� wyjazd wg rozk��adu jazdy, przyjazd do o��rodka w godzinach 8.30-12.00 w zale��no��ci od miejsca wyjazdu, zakwaterowanie, obiad
2-10 dzie�� wypoczynek wed��ug programu
11 dzie�� ��niadanie, wykwaterowanie, obiad + suchy prowiant, wyjazd z o��rodka w godz. 15.00-17.00 w zale��no��ci od miejsca powrotu, przejazd przez Polsk�� wg rozk��adu jazdy

dla doros��ych

Wypoczynek (mama, tata, babcia, dziadek) nale��y zarezerwowa�� program WAW/RO Wakacje z Rodzicami.
W czasie, kiedy Wasze dzieci b��d�� beztrosko sp��dza�� czas z wychowawcami, Wy b��dziecie mogli odda�� si�� chwilom przyjemno��ci. Opiek�� nad dzie��mi przejmujecie dopiero po zako��czeniu zaj���� czyli wieczorem, kiedy dziecko mo��e t��skni��!
dla doros��ych proponujemy wiele atrakcji na terenie o��rodka Wawrzkowizna: tenis, jazda konna, w��dkowanie, park linowy, przysta�� wodna i wypo��yczalnia sprz��tu wodnego (rowery wodne, kajaki, ��agl��wki), si��ownia (atrakcje dost��pne s�� za dop��ata w recepcji o��rodka)

nale��y wybra�� i zarezerwowa�� jeden z program��w w rogowiec camp, do wyboru

Weso��y mixer
Wioo przygodo - kolonia konna
Z rakiet�� tenisow�� na TY - kolonia tenisowa
Fabryka Pasji
Kolonia Agent��w Nerf
Adrenalina team
M��ody Olimpiczyk
Hulajnogowy Camp
Wypasione Wakacje
W ci��gu dnia Wasze dzieci przebywaj�� pod opiek�� Naszej wykwalifikowanej kadry i w gronie r��wie��nik��w realizuj�� zaj��cia programowe. Natomiast noce sp��dzaj�� z Rodzicami we wsp��lnym pokoju. Gwarantujemy, ��e dzieci nie zauwa���� Waszej nieobecno��ci i rado��nie opowiedz�� co robi��y w ci��gu dnia!
Plusy: mniejsze dzieci i bardziej nie��mia��e czuj�� ca��y czas obecno���� Rodzic��w, a wieczorem maj�� ich tylko dla siebie. Jednocze��nie mog�� uczestniczy�� w prawdziwej kolonii, integrowa�� si��, poznawa�� nowe dzieci i uczy�� si�� samodzielno��ci.

na ok. 50 hektarowym terenie o��rodka znajduje si�� bogate zaplecze sportowo-rekreacyjne, kt��re zapewn

strze��one k��pielisko wodne z piaszczyst�� pla���� i 90-metrow�� zje��d��alni�� wodn��
przysta�� wodna i wypo��yczalnia sprz��tu wodnego (rowery wodne, kajaki, ��agl��wki)
park linowy dla tych co lubi�� wyzwania przy zachowaniu 100 % bezpiecze��stwa. Napowietrzny trekking o d��ugo��ci ponad 500 metr��w na 13 przeszkodach o zr����nicowanym poziomie trudno��ci oraz 2 zjazdy tyrolskie o d��ugo��ci 50 i 200 metr��w (nad k��pieliskiem i zbiornikiem wodnym)
stadnina koni (przeja��d��ki na kucykach, jazdy konne dla pocz��tkuj��cych na lon��y i uje��d��alni oraz jazdy konne w terenie w��r��d ��piewu ptak��w i dzikiej przyrody)
mini zoo (kucyki, kozy, kury, owce)
poligon wojskowy
boiska sportowe do: siatk��wki, siatk��wki pla��owej i koszyk��wki
pe��nowymiarowe boisko do pi��ki no��nej z naturaln�� muraw�� i trybunami
korty tenisowe z nawierzchni�� DECO-TURF i o��wietleniem
bilard i tenis sto��owy
rowery typu gokart
SPA z gabinetem masa��u i saun�� dla odpr����enia zmys����w i cia��a
si��ownia
zarybiony akwen wodny dla mi��o��nik��w w��dkowania
plac zabaw dla dzieci
sklepik
plac ogniskowy i miejsce na grilla
parking dla go��ci hotelowych
kawiarnia z drink barem
restauracja "Wawrzek", kt��ra s��ynie z obfito��ci i r����norodno��ci potraw kuchni polskiej, szczeg��lnie potraw z ryb
Zakwaterowanie w pokojach go��cinnych 2 lub 3-osobowych z ��azienk��.

Galeria

comments powered by Disqus
Nasze marki:

Biuro Podróży Ecotravel

ul. Bulwarowa 35d/42, 31-751 Kraków (Nowa Huta)

+48 12 6489977, +48 12 6472266
+48 12 6471188, +48 12 6813692
fax.: +48 12 391 72 03
bok@ecotravel.pl

godz. otwarcia:
Poniedziałek - Piątek: 09:00-18:00
Sobota - Niedziela: nieczynne

Opublikowane na stronach internetowych www.ecotravel.pl materiały, informacje lub ceny nie stanowią oferty w rozumieniu przepisów kodeksu cywilnego.