w naszej ofercie: 14327 imprez, 15533 terminy!

+48 12 648 99 77
+48 12 647 11 88
+48 12 647 22 66
E-mail:
Hasło:
Pielgrzymka autokarowa na BIAŁORUŚ 6 dni
Wszystko o tej ofercie wie:

PIELGRZYMKA AUTOKAROWA NA BIAŁORUŚ 6 DNI

Autokarowa pielgrzymka na Białoruś 2019, Pielgrzymka po Białorusi

Wyżywienie: śniadanie i obiadokolacja (HB)
Ocena oferty:
Kod oferty:
194773505
oferta w pdf
    • Szczegóły oferty
    • Zadaj pytanie
    • Oceń ofertę (Ocen: 0)
    • ZAMÓWIENIE WSTĘPNE
PIELGRZYMKA AUTOKAROWA NA BIAŁORUŚ 6 DNI
Autokarowa pielgrzymka na Białoruś 2019, Pielgrzymka po Białorusi
Bogaty i sprawdzony program zwiedzania:
Grodno – Stare Wasiliszki – Nowogródek – Zaosie – Mińsk – Budsław – Mir – Nieśwież – Brześć 
Grupie będzie towarzyszył pilot i Kapłan.
RAMOWY PROGRAM PIELGRZYMKI
Dzień 1: Leżajsk, Grodno
Bardzo wcześnie rano spotkamy się na parkingu parafialnym, skąd udamy się w kierunku granicy polsko-białoruskiej.
Po południu dotrzemy do przejścia granicznego w Kuźnicy-Białostockiej, gdzie przekroczymy granicę oraz poddamy się
odprawie paszportowo-celnej. Wieczorem przyjedziemy do hotelu na obiadokolację i nocleg w Grodnie.
Dzień 2: Grodno
Po śniadaniu przejedziemy do Grodna - miasta katedr, zamków i pałaców królewskich. Zobaczymy Górę Zamkową,
gdzie wznosi się ”Stary Zamek” będący XVI w. rezydencją króla Stefana Batorego oraz wybudowany w połowie XVIII w.
”Nowy Zamek” – miejsce posiedzeń sejmów generalnych Rzeczypospolitej (miejsce podpisania II i III rozbioru Polski
oraz miejsce śmierci króla Poniatowskiego). Następnie udamy się na rynek, gdzie znajduje się wspaniała barokowa
Bazylika Katedralna, słynąca z maleńkiej ikony Matki Bożej Kongregackiej, zobaczymy również barokowy kościół
Bernardynów, urokliwy klasztor Franciszkanów, średniowieczną cerkiew Św. Borysa i Gleba, Synagogę, Sobór Opieki
Matki Bożej oraz muzeum Elizy Orzeszkowej. Jeżeli pogoda pozwoli, po południu udamy się w sentymentalna podróż
do Bohatyrowiczów na grób Jana i Cecylii, bohaterów „Nad Niemnem” oraz mogiłę powstańców styczniowych.
Wieczorem obiadokolacja i nocleg.
Dzień 3: Stare Wasiliszki – Nowogródek – Zaosie – Mińsk
Rano po śniadaniu udamy się do do Starych Wasiliszek – wieś, w której urodził się Czesław Niemen (Wydrzycki) –
piosenkarz i autor niezapomnianych przebojów. Odwiedzimy dom rodzinny artysty oraz kościół, do którego uczęszczał.
Kolejnym przystankiem będzie Nowogródek – miejsce dzieciństwa i młodości Adama Mickiewicza. Zobaczymy m.in.:
górę zamkową z ruinami średniowiecznego zamku Mendoga, pomnik i kopiec Adama Mickiewicza, kościół farny zw.
Farną Witoldową, będący miejscem ślubu króla Władysława Jagiełły z Zofią Holszańską oraz chrztu A. Mickiewicza,
późnogotycki sobór św. Borysa i Gleba, kościół Dominikanów pw. św. Michała oraz dworek Adama Mickiewicza, w
którym obecnie mieści się muzeum poety. Następnie przejedziemy do Zaosia, gdzie urodził się największy polski poeta
z epoki romantyzmu. Przyjazd do Mińska. Zakwaterowanie w hotelu. Dziś wieczorem zaprosimy na kolację połączoną z
występami folklorystycznymi.
Dzień 4: Mińsk – Budsław - Mińk
Po śniadaniu wyruszymy na poznanie najważniejszych atrakcji Mińska Przejedziemy główną arterią i najdłuższą drogą
białoruskiej stolicy, czyli Prospektem Niepodległości, przy którym znajduje się kościół Świętych Szymona i Heleny
zwany „Czerwonym Kościołem” oraz 40-metrowy obelisk na Placu Zwycięstwa. Kompleks budynków prospektu ulic
pretenduje do wpisania na listę światowego dziedzictwa UNESCO. Wizytówką stolicy są; Górne Miasto – serce starego
Mińska, gdzie znajdują się dwie główne świątynie białoruskiej stolicy: prawosławny Sobór Duchu Świętego z
cudownym obrazem MB Mińskiej oraz katolicka Archikatedra NMP, dwór Wańkowiczów, w którym znajduje się muzeum
malarza, przytulne Trojeckie Przedmieście, śnieżnobiały ratusz na Placu Swobody. Po zwiedzaniu Mińska wyruszymy
na północ do miejscowości Budsław, gdzie nawiedzimy Sanktuarium Matki Boskiej Budsławskiej, które zajmuje
centralne miejsce w życiu Kościoła na Białorusi. Wieczorem powrót do hotelu w Mińsku. Obiadokolacja
i nocleg.
Dzień 5: Mińsk – Mir - Nieśwież – Brześć
Po śniadaniu wyruszymy do Miru, w którym wznosi się jeden z najcenniejszych zabytków gotycko – renesansowych
Białorusi. po drodze zatrzymując się na chwilę nad jez. Świteź. Według ludowych legend miała w nim mieszkać
rusałka, której imię stało się inspiracją do napisania przez Mickiewicza ballady ”Świtezianka”. W Mirze zobaczymy
zespół zamkowo-parkowy, który posłużył Mickiewiczowi za pierwowzór zamku Horeszków w ”Panu Tadeuszu”.
Znajduje się on na liście Światowego Dziedzictwa Kultury UNESCO. Stąd udamy się do Nieświeża, gdzie wznosi się
jedna z najwspanialszych magnackich rezydencji Rzeczypospolitej - zamek książęcy Radziwiłłów. Jest zabytkiem o
bogatej i barwnej historii wpisanym na Listę Dziedzictwa UNESCO. Zobaczymy również kościół Bożego Ciała wraz z
wieżą zamkową, ratusz z sukiennicami, Kamienicę Gdańską czy Bramę Słucką. Następnie przejedziemy do Brześcia.
Zakwaterowanie w hotelu obiadokolacja i nocleg.
Dzień 6: Brześć – powrót do Polski
Po śniadaniu pokłonimy się Matce Bożej w kościele Podwyższenia Krzyża Świętego w Brześciu. Znajduje się cudowny
obraz Matki Bożej Brzeskiej – Matki-Zbawicielki, który jest kopią obrazu Matki Bożej z rzymskiej Bazyliki Santa Maria
Maggiore. Nasze zwiedzanie Białorusi zakończymy w Twierdzy Brzeskiej. Po Powstaniu Listopadowym, car Mikołaj I
rozwścieczony polską rewoltą wydał rozkaz zburzenia miasta i wybudowania na jego obszarze, potężnej twierdzy.
Zobaczymy: zachowane fragmenty koszar, bramę zbudowaną ze specjalnego gatunku cegły odpornej na ostrzał, dwie
odrestaurowane cerkwie oraz ekspozycję pojazdów pancernych z lat II WŚ. Stąd udamy się na granicę polskobiałoruską. Po przekroczeniu granicy wyruszymy w drogę powrotną. Planowany powrót przewidziany jest w godzinach
późnowieczornych.
WAŻNE INFORMACJE:
1. Organizator zastrzega sobie możliwość zmiany kolejności zwiedzanych obiektów.
2. Oferta cenowa wyżej przedstawiona jest dla grupy 46 osób, przy mniejszej grupie min. 31 osób cena wyniesie 1690 PLN.

PIELGRZYMKA AUTOKAROWA NA BIAŁORUŚ 6 DNI
Autokarowa pielgrzymka na Białoruś 2019, Pielgrzymka po Białorusi


Bogaty i sprawdzony program zwiedzania:
Grodno – Stare Wasiliszki – Nowogródek – Zaosie – Mińsk – Budsław – Mir – Nieśwież – Brześć 

Grupie będzie towarzyszył pilot i Kapłan.

RAMOWY PROGRAM PIELGRZYMKI

Dzień 1: Leżajsk, Grodno

Bardzo wcześnie rano spotkamy się na parkingu parafialnym, skąd udamy się w kierunku granicy polsko-białoruskiej.Po południu dotrzemy do przejścia granicznego w Kuźnicy-Białostockiej, gdzie przekroczymy granicę oraz poddamy sięodprawie paszportowo-celnej. Wieczorem przyjedziemy do hotelu na obiadokolację i nocleg w Grodnie.

Dzień 2: Grodno
Po śniadaniu przejedziemy do Grodna - miasta katedr, zamków i pałaców królewskich. Zobaczymy Górę Zamkową,gdzie wznosi się ”Stary Zamek” będący XVI w. rezydencją króla Stefana Batorego oraz wybudowany w połowie XVIII w.”Nowy Zamek” – miejsce posiedzeń sejmów generalnych Rzeczypospolitej (miejsce podpisania II i III rozbioru Polskioraz miejsce śmierci króla Poniatowskiego). Następnie udamy się na rynek, gdzie znajduje się wspaniała barokowaBazylika Katedralna, słynąca z maleńkiej ikony Matki Bożej Kongregackiej, zobaczymy również barokowy kościółBernardynów, urokliwy klasztor Franciszkanów, średniowieczną cerkiew Św. Borysa i Gleba, Synagogę, Sobór OpiekiMatki Bożej oraz muzeum Elizy Orzeszkowej. Jeżeli pogoda pozwoli, po południu udamy się w sentymentalna podróżdo Bohatyrowiczów na grób Jana i Cecylii, bohaterów „Nad Niemnem” oraz mogiłę powstańców styczniowych.Wieczorem obiadokolacja i nocleg.

Dzień 3: Stare Wasiliszki – Nowogródek – Zaosie – Mińsk
Rano po śniadaniu udamy się do do Starych Wasiliszek – wieś, w której urodził się Czesław Niemen (Wydrzycki) –piosenkarz i autor niezapomnianych przebojów. Odwiedzimy dom rodzinny artysty oraz kościół, do którego uczęszczał.Kolejnym przystankiem będzie Nowogródek – miejsce dzieciństwa i młodości Adama Mickiewicza. Zobaczymy m.in.:górę zamkową z ruinami średniowiecznego zamku Mendoga, pomnik i kopiec Adama Mickiewicza, kościół farny zw.Farną Witoldową, będący miejscem ślubu króla Władysława Jagiełły z Zofią Holszańską oraz chrztu A. Mickiewicza,późnogotycki sobór św. Borysa i Gleba, kościół Dominikanów pw. św. Michała oraz dworek Adama Mickiewicza, wktórym obecnie mieści się muzeum poety. Następnie przejedziemy do Zaosia, gdzie urodził się największy polski poetaz epoki romantyzmu. Przyjazd do Mińska. Zakwaterowanie w hotelu. Dziś wieczorem zaprosimy na kolację połączoną zwystępami folklorystycznymi.

Dzień 4: Mińsk – Budsław - Mińk
Po śniadaniu wyruszymy na poznanie najważniejszych atrakcji Mińska Przejedziemy główną arterią i najdłuższą drogąbiałoruskiej stolicy, czyli Prospektem Niepodległości, przy którym znajduje się kościół Świętych Szymona i Helenyzwany „Czerwonym Kościołem” oraz 40-metrowy obelisk na Placu Zwycięstwa. Kompleks budynków prospektu ulicpretenduje do wpisania na listę światowego dziedzictwa UNESCO. Wizytówką stolicy są; Górne Miasto – serce staregoMińska, gdzie znajdują się dwie główne świątynie białoruskiej stolicy: prawosławny Sobór Duchu Świętego zcudownym obrazem MB Mińskiej oraz katolicka Archikatedra NMP, dwór Wańkowiczów, w którym znajduje się muzeummalarza, przytulne Trojeckie Przedmieście, śnieżnobiały ratusz na Placu Swobody. Po zwiedzaniu Mińska wyruszymyna północ do miejscowości Budsław, gdzie nawiedzimy Sanktuarium Matki Boskiej Budsławskiej, które zajmujecentralne miejsce w życiu Kościoła na Białorusi. Wieczorem powrót do hotelu w Mińsku. Obiadokolacjai nocleg.

Dzień 5: Mińsk – Mir - Nieśwież – Brześć
Po śniadaniu wyruszymy do Miru, w którym wznosi się jeden z najcenniejszych zabytków gotycko – renesansowychBiałorusi. po drodze zatrzymując się na chwilę nad jez. Świteź. Według ludowych legend miała w nim mieszkaćrusałka, której imię stało się inspiracją do napisania przez Mickiewicza ballady ”Świtezianka”. W Mirze zobaczymyzespół zamkowo-parkowy, który posłużył Mickiewiczowi za pierwowzór zamku Horeszków w ”Panu Tadeuszu”.Znajduje się on na liście Światowego Dziedzictwa Kultury UNESCO. Stąd udamy się do Nieświeża, gdzie wznosi sięjedna z najwspanialszych magnackich rezydencji Rzeczypospolitej - zamek książęcy Radziwiłłów. Jest zabytkiem obogatej i barwnej historii wpisanym na Listę Dziedzictwa UNESCO. Zobaczymy również kościół Bożego Ciała wraz zwieżą zamkową, ratusz z sukiennicami, Kamienicę Gdańską czy Bramę Słucką. Następnie przejedziemy do Brześcia.Zakwaterowanie w hotelu obiadokolacja i nocleg.

Dzień 6: Brześć – powrót do Polski
Po śniadaniu pokłonimy się Matce Bożej w kościele Podwyższenia Krzyża Świętego w Brześciu. Znajduje się cudownyobraz Matki Bożej Brzeskiej – Matki-Zbawicielki, który jest kopią obrazu Matki Bożej z rzymskiej Bazyliki Santa MariaMaggiore. Nasze zwiedzanie Białorusi zakończymy w Twierdzy Brzeskiej. Po Powstaniu Listopadowym, car Mikołaj Irozwścieczony polską rewoltą wydał rozkaz zburzenia miasta i wybudowania na jego obszarze, potężnej twierdzy.Zobaczymy: zachowane fragmenty koszar, bramę zbudowaną ze specjalnego gatunku cegły odpornej na ostrzał, dwieodrestaurowane cerkwie oraz ekspozycję pojazdów pancernych z lat II WŚ. Stąd udamy się na granicę polskobiałoruską. Po przekroczeniu granicy wyruszymy w drogę powrotną. Planowany powrót przewidziany jest w godzinachpóźnowieczornych.

WAŻNE INFORMACJE:
1. Organizator zastrzega sobie możliwość zmiany kolejności zwiedzanych obiektów.
2. Oferta cenowa wyżej przedstawiona jest dla grupy 46 osób, przy mniejszej grupie min. 31 osób cena wyniesie 1690 PLN.

Terminy i ceny

Cena podstawowa Wolne miejsca

Prześlij do nas Zapytanie lub zadzwoń +48 12 648 99 77, 647 11 88, 647 22 66
a przedstawimy Ci aktualnę ofertę cenową i dostępne wolne terminy.

Zniżki i dopłaty

Ubezpieczenie od kosztów rezygnacji : Dopłata 3,9% od sumy

Zakwaterowanie

Hotel star star star

5 noclegów w hotelach 3* ( pokoje 2-os. z łazienkami);

Wyżywienie

śniadanie i obiadokolacja (HB)
Wyżywienie 2 x dziennie:  5 śniadań, 5 obiadokolacji;

Wyżywienie 2 x dziennie:  5 śniadań, 5 obiadokolacji;

Transport

Przyjazdy/Odjazdy

Autokar

Miejscowość
Kraków
Leżajsk

Cena zawiera

• Przejazd autokarem (klimatyzacja, barek we własnym zakresie, video, wc, rozkładane fotele);
• 5 noclegów w hotelach 3* ( pokoje 2-os. z łazienkami);
• Wyżywienie 2 x dziennie:  5 śniadań, 5 obiadokolacji;
• Ubezpieczenie SIGNAL IDUNA: NNW na kwotę 7000 PLN + KL na kwotę 10 000 EUR;
• Opieka doświadczonego pilota;
• Program zwiedzania;
• Codzienna Msza Św.;
• Podatek VAT.

• Przejazd autokarem (klimatyzacja, barek we własnym zakresie, video, wc, rozkładane fotele);
• 5 noclegów w hotelach 3* ( pokoje 2-os. z łazienkami);
• Wyżywienie 2 x dziennie:  5 śniadań, 5 obiadokolacji;
• Ubezpieczenie SIGNAL IDUNA: NNW na kwotę 7000 PLN + KL na kwotę 10 000 EUR;
• Opieka doświadczonego pilota;
• Program zwiedzania;
• Codzienna Msza Św.;
• Podatek VAT.

Cena nie zawiera

• białoruskiej wizy – około 30 Euro (dokumenty potrzebne do otrzymania wizy na Białoruś to: paszport – ważny min. 6
miesięcy, kolorowe zdjęcie, wypełniony wniosek wizowy);
• biletów wstępów do zwiedzanych obiektów, przewodników lokalnych, słuchawek podczas zwiedzania, taksy
klimatycznej, dodatkowych opłat podczas realizacji programu  – około  55 Euro  od osoby (płatne u pilota 
w autokarze);
• napoi do obiadokolacji;
• dopłaty do pokoju 1-osobowego (na zapytanie);
• dodatkowego ubezpieczenie od kosztów rezygnacji z imprezy turystycznej;
• wydatków własnych i świadczeń niewymienionych w ofercie.

• białoruskiej wizy – około 30 Euro (dokumenty potrzebne do otrzymania wizy na Białoruś to: paszport – ważny min. 6miesięcy, kolorowe zdjęcie, wypełniony wniosek wizowy);
• biletów wstępów do zwiedzanych obiektów, przewodników lokalnych, słuchawek podczas zwiedzania, taksyklimatycznej, dodatkowych opłat podczas realizacji programu  – około  55 Euro  od osoby (płatne u pilota w autokarze);
• napoi do obiadokolacji;
• dopłaty do pokoju 1-osobowego (na zapytanie);
• dodatkowego ubezpieczenie od kosztów rezygnacji z imprezy turystycznej;
• wydatków własnych i świadczeń niewymienionych w ofercie.

comments powered by Disqus
Nasze marki:

Biuro Podróży Ecotravel

ul. Bulwarowa 35d/42, 31-751 Kraków (Nowa Huta)

+48 12 6489977, +48 12 6472266
+48 12 6471188, +48 12 6813692
fax.: +48 12 391 72 03
bok@ecotravel.pl

godz. otwarcia:
Poniedziałek - Piątek: 09:00-18:00
Sobota - Niedziela: nieczynne

Opublikowane na stronach internetowych www.ecotravel.pl materiały, informacje lub ceny nie stanowią oferty w rozumieniu przepisów kodeksu cywilnego.