w naszej ofercie: 9755 imprez, 3588 terminów!

+48 12 648 99 77
+48 12 647 11 88
+48 12 647 22 66
E-mail:
Hasło:
OBÓZ MŁODZIEŻOWY W HISZPANII HOTEL HAWAI MONTEVISTA 2021
1 zł zaliczki [15.09-31.12.2020]
OBÓZ MŁODZIEŻOWY W HISZPANII HOTEL CLIPPER 2021
1 zł zaliczki [15.09-31.12.2020]
OBÓZ LETNI W HISZPANII CLUB ALEX HOTEL 2021
1 zł zaliczki [15.09-31.12.2020]
OBÓZ MŁODZIEŻOWY W BUŁGARII HOTEL RIVA PARK 2021
1 zł zaliczki [15.09-31.12.2020]

Ecotravel - Maj��wka W Barcelonie 2019 - 5 dni samolotem z Gda��ska, Weekend Majowy w Hiszpanii w Barcelonie, Barcelona samolotem
Wszystko o tej ofercie wie:

MAJ��WKA W BARCELONIE 2019

5 dni samolotem z Gda��ska, Weekend Majowy w Hiszpanii w Barcelonie, Barcelona samolotem

Wyżywienie: śniadanie i obiadokolacja (HB)
Ocena oferty:
Kod oferty:
202672344
oferta w pdf
Zapraszamy na fascynuj��c�� maj��wk�� do szalonego ��wiata Gaudiego, Picassa i Salvadora Dali, do miasta, kt��re t��tni ��yciem przez ca���� dob��, a atmosfera magicznych fontann, czy pasjonuj��cego ta��ca flamenco oraz smaki wy��mienitej katalo��skiej kuchni, Cavy oraz sangrii na d��ugo pozostaj�� w pami��ci. Zapieraj��ce dech w piersiach widoki, wspania��a ��r��dziemnomorska przyroda, liczne dyskoteki i kluby nocne oraz doskona��e warunki do uprawiania sport��w wodnych sprawiaj��, ��e nikt nie nudzi si�� w stolicy Katalonii!
Program:
Dzie�� 1:
Odprawa na lotnisku i przelot do Barcelony - stolicy Katalonii. Przejazd do hotelu. Zakwaterowanie, czas wolny na pla��owanie lub korzystanie z lokalnych atrakcji w zale��no��ci od godzin przylotu.
Dzie�� 2-3:
Kolejne dwa dni to czas na poznanie wspania��ej atmosfery, fascynuj��cych zabytk��w i najciekawszych atrakcji Barcelony takich jak
- Ko��ci���� Sagrada Familia zachwycaj��cy symboliczn��, bogat�� architektur��, fantazyjnymi formami, uwa��any jest za dzie��o ��ycia Antonio Gaudiego
- Pa��ac Guell b��d��cy niezwyk��ym po����czeniem typowej architektury katalo��skiej z kunsztownymi zdobieniami
- Domy Gaudiego - symbole Barcelony, kt��re zachwycaj��, s�� genialne, szalone, dziwaczne i faluj��ce
- Park de la Ciutadella z przepi��kn�� i romantyczn�� fontann�� Cascada oraz najwa��niejszym miejscem w regionie - Parlamentem Katalo��skim
- La Rambla - s��ynny deptak t��tni��cy ��yciem przez ca���� dob��, gdzie gromadz�� si�� uliczni arty��ci i sprzedawcy
- La Boqueria - ogromny targ, gdzie bogactwo r����norodnych owoc��w oraz najdziwniejszych gatunk��w ryb zachwyci ka��dego
- Dzielnica Gotycka z malowniczymi, w��skimi alejkami wij��cymi si�� mi��dzy historycznymi budynkami, kt��re otaczaj�� niezwyk���� katedr�� ��w. Eulalli, z wewn��trznym ogrodem otoczonym kru��gankiem, po kt��rym przechadzaj�� si�� g��si
- Wzg��rze Montjuic z kompleksem budowli wykorzystywanych podczas Igrzysk Olimpijskich w 1992 roku, z kt��rego roztacza si�� przepi��kny widok na magiczn�� Stolic�� Katalonii
- Park Guell imponuj��cy wspania���� przyrod��, bajeczn�� architektur��, ciekawymi rze��bami, oryginalnymi mozaikami oraz najd��u��sz�� ��awk�� ��wiata
W przerwach podczas zwiedzania proponujemy czas wolny na posi��ek, podczas kt��rego b��dzie mo��liwo���� spr��bowania katalo��skich potraw, takich jak s��ynne tapas, paella czy Crema Catalana (p��atne indywidualnie wg zam��wienia).
Ponadto Barcelona oferuje bogaty wachlarz atrakcji, realizowanych w czasie wolnym, w kt��rym ka��dy znajdzie co�� dla siebie:

- rejs zabytkowym statkiem Las Golondrinas wzd��u�� wybrze��a Barcelony, pozwalaj��cy zobaczy�� miasto i port z zupe��nie innej strony - od strony morza (ok. 16 euro/os.)
- Ogr��d Botaniczny, kt��rego ro��linno���� przeniesie nas do najr����niejszych zak��tk��w ��wiata, od Chile i Kalifornii, przez Afryk�� do Australii (ok. 4 euro/os.)
- Barcelo��skie Zoo ��� doskona��e miejsce na odpoczynek od zgie��ku miasta, piknik na zielonej trawie, spacer w��r��d przer����nych gatunk��w zwierz��t oraz drzew (ok. 22 euro/os.)
- Oceanarium, gdzie mo��na podziwia�� najr����niejsze gatunki fauny i flory wodnej, kt��re ogl��da si�� od spodu id��c d��ugim podwodnym tunelem (ok. 20 euro/os.)
- zjazd kolejk�� do Barcelonety oferuj��cy mo��liwo���� podziwiania miasta z lotu ptaka (ok. 12 euro/os.), nast��pnie proponujemy wypoczynek na s��ynnej barcelo��skiej pla��y
- Stadion Camp Nou to gratka dla fan��w FC Barcelona i wszystkich mi��o��nik��w sportu (ok. 28 euro/os.)
- Muzeum Czekolady ��� misternie wykonane figurki, rze��by, postacie z kresk��wek oraz historia czekolady, a do tego nawet bilety to pyszne czekoladki (ok. 8 euro/os.)
- Muzeum Picassa, gdzie zgromadzono jedn�� z najwi��kszych kolekcji z pocz��tkowego okresu tw��rczo��ci artysty (ok. 12 euro/os.)
Wieczorami proponujemy s��ynne barcelo��skie rozrywki, kt��re ��wietnie oddaj�� ducha miasta:
- Magiczne fontanny ��� wspania��a, bajkowa i romantyczna gra wody, ��wiate�� i muzyki na Plaza de Espana (39 euro/os.)
- Wiecz��r flamenco ��� kolacja regionalna z winem i pokazami tradycyjnego hiszpa��skiego ta��ca w wykonaniu profesjonalist��w (ok. 40-50 euro/os.)
- City Hall ��� oryginalna dyskoteka-teatr w samym centrum miasta (dojazd i zam��wienie p��atne indywidualnie)
- Mecz pi��ki no��nej ��� niezapomniane prze��ycie dla wszystkich fan��w ligi hiszpa��skiej (od 50 euro/os.)
Dzie�� 4:
Proponujemy jako dzie�� wolny, kt��ry mo��na przeznaczy�� na wypoczynek nad morzem, korzystanie z lokalnych atrakcji, takich jak gokarty, windsurfing, nurkowanie i parasailing lub wizyt�� w lokalnych parkach i ogrodach botanicznych albo wzi��cie udzia��u w wybranej wycieczce fakultatywnej.
- Montserrat ��� naj��wi��tsze miejsce i duchowa stolica Katalonii z fantastycznym krajobrazem masywu g��rskiego ukszta��towanego przez stercz��ce niczym z��by pi��y formacje skalne. Zapraszamy do poznania niezwyk��ej opowie��ci zwi��zanej z figurk�� Czarnej Madonny - spe��niaj��cej ludzkie marzenia. W czasie wycieczki poznamy ca���� histori�� tego miejsca oraz spr��bujemy r����nych gatunk��w ser��w, miodu oraz tradycyjnej benedykty��skiej nalewki. Cena ok. 45 euro/os.
- Tossa de Mar - morska wycieczka statkiem typu katamaran, podczas kt��rej b��dziemy podziwia�� pas dzikiego skalistego wybrze��a Costa Brava oraz miasto s��yn��ce z jednej z najpi��kniejszych w Hiszpanii, ��redniowiecznej star��wki Vila Vella. Zwiedzimy twierdz��, kt��ra nigdy nie zosta��a zdobyta przez pirat��w, miejsce gdzie kr��cono film ���Pandora i Lataj��cy Holender��� i urokliw�� pla��e zakochanych. W drodze powrotnej wst��pimy do bodegi hiszpa��skiej, gdzie spr��bujemy w��dlin katalo��skich, regionalnych win prosto z beczki oraz wy��mienitych s��odyczy hiszpa��skich. Cena ok. 49 euro/os.
- Figueres - Girona - Na pocz��tek odwiedzimy miasto Figueras, gdzie znajduje si�� Teatr-Muzeum Salvadora Dali. Podziwia�� b��dziemy absurdalne wn��trza surrealistycznego, malinowego budynku, wype��nione ogromn�� kolekcj�� dzie�� jednego z najznamienitszych malarzy i ekscentryk��w wszech czas��w. Zajrzymy tak��e do skarbca, gdzie znajdziemy niesamowit�� rewi�� kunsztownej bi��uterii. W drodze powrotnej zatrzymamy si�� w magicznej Gironie, gdzie zachwyca�� b��dziemy si�� jej cudown�� dzielnic�� gotyck��, uroczymi kamieniczkami, labiryntem uliczek i plac��w. Podczas zwiedzania b��dziemy mie�� mo��liwo���� skosztowania typowych giro��skich nalewek oraz przepysznych hiszpa��skich s��odyczy. Cena ok. 49 euro/os.
- Marineland ��� zapraszamy do wspania��ego wodnego ��wiata, gdzie opr��cz szale��stwa na zje��d��alniach, b��dziemy mieli okazj�� zobaczy�� pokazy delfin��w, inteligentne papugi oraz akrobacje fok. Cena ok. 39 euro/os.
- Empuriabrava - miasto nazywane Katalo��sk�� Wenecj��, wzorowane na Florydzie, kt��re sta��o si�� europejskim Miami, jeden z najbardziej znacz��cych port��w mieszkalnych na ��wiecie posiadaj��cy a�� 24 kana��y ��eglugowe. Wybierzemy si�� w rejs kana��ami mi��dzy bogatymi rezydencjami, przespacerujemy si�� nadmorsk�� promenad�� w otoczeniu ekskluzywnych jacht��w, zjemy typowo katalo��ski posi��ek w tawernie i skosztujemy wy��mienitego wina hiszpa��skiego. Cena ok. 49 euro/os.
- Rupit - Besalu - urokliwa wycieczka do dw��ch ��redniowiecznych katalo��skich miasteczek; Besalu - ��redniowiecznej osady z roma��skim ko��cio��em klasztornym i Rupit, kt��rego kr��te uliczki, domy z kamienia i place z podcieniami przenios�� nas w czas ��redniowiecza. W trakcie wycieczki zjemy obiad w restauracji po��o��onej na wzg��rzu, sk��d rozci��ga si�� niesamowity widok na okoliczne g��ry. Cena ok. 49 euro/os.
- Andora ��� wycieczka do przepi��knie po��o��onego, ma��ego pa��stwa skrytego mi��dzy szczytami Pirenej��w, b��d��cego wymarzonym miejscem dla mi��o��nik��w zakup��w. W strefie bezc��owej mo��na znale���� wiele atrakcyjnych produkt��w - kusz��ce luksusowym wykonaniem ubrania, bi��uteri�� czy wysokiej jako��ci sprz��t elektroniczny. Cena ok. 79 euro/os.
- Smaki ��redniowiecznej Francji- wycieczk�� zaczniemy od wizyty w uroczym miasteczku Collioure, po��o��onym na wybrze��u Francji. Zwiedzimy roma��ski ko��ci���� Notre-Dame-des-Anges, a nastepnie przejdziemy do zamku po��o��onego na wodzie (Ch��teau royal), z kt��rego rozci��gaj�� si�� piekne widoki na miasto, pla��e oraz g��ry. Kolejnym punktem wizyty b��dzie port Leucate, gdzie znajduja si�� najbardziej znane hodowle ostryg we Francji (mo��liwo���� degustacji ��wie��ych owoc��w morza). Miejscem docelowym b��dzie zamek w Carcassonne - najwi��kszy w Europie ��redniowieczny kompleks urbanistyczny, wpisany na list�� ��wiatowego dziedzictwa UNESCO. Cena ok. 89 euro/os.
Wieczorem proponujemy odwiedzi�� lokalne tawerny, puby i restauracje w nadmorskich miejscowo��ciach, w kt��rych b��dziemy mieli niepowtarzaln�� mo��liwo���� smakowania specja����w kuchni katalo��skiej oraz lokalnych win, sangrii, carajillo czy Cavy (p��atne indywidualnie wg zam��wienia).
Dzie�� 5:
Wymeldowanie z hotelu, czas wolny w zale��no��ci od godzin wylotu, transfer na lotnisko, przelot do Polski.
Zakwaterowanie:
Hotele 3* po��o��one na wybrze��u Costa del Maresme w s��ynnych kurortach nadmorskich Calella, Santa Susanna i Malgrat de Mar, oddalonych ok. 50-400m od morza i ok. 50 km od Barcelony (ok. 50 min jazdy kolejk�� do jej centrum). Wszystkie hotele dysponuj�� wygodnymi pokojami 2- osobowymi (z mo��liwo��ci�� 1 dostawki) z ��azienk��, TV i telefonem.
Wy��ywienie - ��niadania i obiadokolacje w formie bufetu
Hotele 3* np. Catalonia***, Reymar Playa***, Riviera***, Reymar***, Sorra Daurada***, Alhambra***, Summer Sun***
Informacje dodatkowe:
- Spotkanie z pilotem/przedstawicielem organizatora nast��pi na lotnisku w Polsce lub po przylocie w Barcelonie.
- Transfery z/na lotnisko oraz przejazdy podczas realizacji programu zwiedzania s�� realizowane busem lub autokarem w zale��no��ci od ilo��ci os��b. W niekt��rych przypadkach przejazdy mog�� by�� realizowane komunikacj�� miejsk�� i/lub podmiejsk��.
- Kolejno���� dni zwiedzania mo��e ulec zmianie.
- Pilot nie oprowadza wewn��trz obiekt��w.
- W przypadku wylotu z Barcelony w godzinach porannych zamiast ��niadania mo��e by�� wydany pakiet ��niadaniowy.
- Linia lotnicza i godziny przelot��w mog�� ulec zmianie.
- ���Single��� - bez dop��aty, przy dokwaterowaniu do pokoju 2 lub 3 osobowego (opcja na zapytanie).
- ���Zni��ki dla dzieci��� - dotycz�� dziecka do 12 lat zakwaterowanego wsp��lnie z 2 osobami pe��nop��atnymi.
WA��NE:
Bardzo prosimy o dok��adne wype��nianie formularza rezerwacyjnego w szczeg��lno��ci podania pe��nego nazwiska i imienia zgodnego z dokumentem, kt��rym b��d�� si�� Pa��stwo pos��ugiwali podczas podr����y, daty urodzenia oraz obywatelstwa. Prosimy te�� o sprawdzenie terminu wa��no��ci tego dokumentu.

Terminy i ceny

29.04-03.05.2020

Osoba doros��a Dziecko 0-2 Dziecko 2-12 Wolne miejsca
Pok��j jednoosobowy 2650 PLN Sprawdź
Pok��j dwuosobowy 2150 PLN 300 PLN 2000 PLN Sprawdź

29.04-03.05.2020

Osoba dorosła Dziecko 0-2 Dziecko 2-12 Wolne miejsca
Pokój jednoosobowy 2650 PLN Sprawdź
Pokój dwuosobowy 2150 PLN 300 PLN 2000 PLN Sprawdź

Zniżki i dopłaty

ubezpieczenie od kosztow rezygnacji : Dopłata 2,8%
dobrowolna dop��ata do baga��u g����wnego do 10 kg : Dopłata 120 PLN
dobrowolna dop��ata do baga��u g����wnego do 20 kg : Dopłata 300 PLN
dop��ata na turystyczny fundusz gwarancyjny (TFG) : Dopłata 10 PLN
dobrowolna dop��ata do baga��u g����wnego do 10 kg : Dopłata 190 PLN
dobrowolna dop��ata do baga��u g����wnego do 20 kg : Dopłata 265 PLN
dop��ata na turystyczny fundusz gwarancyjny (TFG) : Dopłata 10 PLN
dobrowolna dopłata do bagażu głównego do 10 kg : Dopłata 190 PLN
dobrowolna dopłata do bagażu głównego do 20 kg : Dopłata 265 PLN

Zakwaterowanie

Hotel

Wyżywienie

śniadanie i obiadokolacja (HB)

Transport

Przyjazdy/Odjazdy

Samolot

Miejscowość
Gdańsk

Cena zawiera

- przelot samolotem na wybranej trasie
- op��aty i podatki lotniskowe
- koszt przewozu baga��u podr��cznego (WIZZAIR o wymiarach 40x30x20cm, waga do 10 kg, RYANAIR o wymiarach 40x20x25cm, waga do 10 kg)
- 4 noclegi w hotelu 3*
- zakwaterowanie w pokoju 2-osobowym
- 4 ��niadania
- 4 obiadokolacje
- opiek�� polskoj��zycznego pilota/przedstawiciela Organizatora
- podstawowe ubezpieczenie KL, NNW, baga��u
- gwarancj�� niezmienno��ci ceny

Cena nie zawiera

- Orientacyjnego kosztu uczestnictwa w programie ramowym, na kt��ry nale��y przeznaczy�� dodatkowo ok. 130 ��� 140 euro/osoba. Kwota ta obejmuje transfery z/na lotnisko, podatek turystyczny, bilety wst��p��w do zwiedzanych atrakcji, przejazdy podczas realizacji programu zwiedzania oraz us��ugi lokalnych przewodnik��w.
- Kosztu wycieczek fakultatywnych i atrakcji pozaprogramowych.
- Kosztu posi��k��w zamawianych indywidualnie.
- Kosztu napoi do obiadokolacji - p��atne wed��ug indywidualnych zam��wie��.
- Kosztu us��ugi przewozu baga��u rejestrowanego, kt��rego waga uzale��niona jest od linii lotniczej realizuj��cej przelot (WIZZAIR - do 10kg; RYANAIR - do 10kg o maksymalnych wymiarach 55x40x20cm;. Us��ug�� t�� mo��na naby�� opcjonalnie dla wszystkich lub tylko wybranych podr����uj��cych os��b za dodatkow�� op��at��.
- Kosztu us��ugi przewozu baga��u g����wnego (rejestrowanego), kt��rego waga uzale��niona jest od linii lotniczej realizuj��cej przelot (WIZZAIR - do 20kg; RYANAIR - do 20kg. Us��ug�� t�� mo��na naby�� opcjonalnie dla wszystkich lub tylko wybranych podr����uj��cych os��b za dodatkow�� op��at��.
- Dop��aty do pokoju jednoosobowego (500 PLN/os.)
Niniejsza oferta nie stanowi oferty w rozumieniu Kodeksu Cywilnego, a dane w niej zawarte maj�� jedynie charakter informacyjny i mog�� ulec zmianie.

Galeria

comments powered by Disqus
Popularne
OBÓZ MŁODZIEŻOWY W HISZPANII HOTEL DON JUAN 2021
1 zł zaliczki [15.09-31.12.2020]
OBÓZ MŁODZIEŻOWY W HISZPANII HOTEL SUN BEACH 2021
1 zł zaliczki [15.09-31.12.2020]
OBÓZ MŁODZIEŻOWY W BUŁGARII HOTEL ELENA 24H PARK ALL INCLUSIVE 2021
1 zł zaliczki [15.09-31.12.2020]
OBÓZ LETNI W HISZPANII CLUB ALEX HOTEL 2021
1 zł zaliczki [15.09-31.12.2020]
OBÓZ MŁODZIEŻOWY W BUŁGARII HOTEL RIVA PARK 2021
1 zł zaliczki [15.09-31.12.2020]
OBÓZ MŁODZIEŻOWY HOTEL TEEN PALACE ALL INCLUSIVE BUŁGARIA 2021
1 zł zaliczki [15.09-31.12.2020]
OBÓZ MŁODZIEŻOWY 2021 PARTY TIME HOTEL TEEN PALACE
1 zł zaliczki [15.09-31.12.2020]
OBÓZ MŁODZIEŻOWY W HISZPANII HOTEL HAWAI MONTEVISTA 2021
1 zł zaliczki [15.09-31.12.2020]
OBÓZ MŁODZIEŻOWY W HISZPANII HOTEL CLIPPER 2021
1 zł zaliczki [15.09-31.12.2020]
Nasze marki:
  • Wczasy Zimowe

  • Wczasy Letnie

  • Obozowicz.pl

  • Wycieczki Egzotyczne

  • Nowa Huta Travel

  • Bilety Promowe

  • Wycieczki po Ojcowie

  • Jurajska Przygoda

Biuro Podróży Ecotravel

ul. Bulwarowa 35d/42, 31-751 Kraków (Nowa Huta)

+48 12 6489977, +48 12 6472266
+48 12 6471188, +48 12 6813692
fax.: +48 12 391 72 03
bok@ecotravel.pl

godz. otwarcia:
Poniedziałek - Piątek: 09:00-17:00
Sobota - Niedziela: nieczynne

Biuro Podróży EcoTravel z Krakowa (Nowa Huta) - lato i zima, wakacje i ferie zimowe, urlop na plaży i wyjazdy na narty - sprawdzona oferta turystyczna - wczasy, wycieczki objazdowe, wyprawy, Wycieczki Egzotycznepielgrzymki, sylwester, święta, weekendy, rejsy wycieczkowe, wczasy zdrowotne, wczasy spa, wczasy dla seniora oraz obozy młodzieżowe: kolonie, obozy letnie, obozy zimowe, obozy narciarskie, obozy snowboardowe, zimowiska, zielone szkoły, wycieczki szkolne. m.in. Ojcowski Park Narodowy. Organizujemy imprezy integracyjne, pikniki i spotkania firmowe. Posiadamy wycieczki w ofertach last minute, first minute i promocje. Sprzedajemy i rezerwujemy bilety promowe, bilety lotnicze i bilety autokarowe. Oferujemy wycieczki last minute do krajów basenu morza śródziemnego jak Egipt, Tunezja, Grecja, Włochy, Hiszpania, Chorwacja, Portugalia, Turcja, Francja, Czarnogóra, Maroko oraz innych jak Norwegia, Szwecja, Finlandia, Litwa, Łotwa, Estonia, Czechy, Austria, Słowacja, Ukraina, Bułgaria, Węgry, Rumunia, Belgia, Holandia, Irlandia, Wielka Brytania, Dania, Islandia, Monako.


Tanie noclegi nad morzem Imprezy na Jurze Ojcowski Park Narodowy Parki Narodowe Pieskowa Skała Zielone Szkoły Bilety Promowe Bilety Lotnicze Obozy Kolonie Zimowiska Obozy Młodzieżowe Wycieczki Objazdowe Obozy Paintballowe Oferty Sylwestrowe Szczyrk noclegi Wczasy nad morzem Hua Hin Boszkowo Hotele Warszawa obrazy Plecaki turystyczne noclegi Noclegi wakacje nad morzem Babia Góra Tanie Noclegi Niepełnosprawni Fotograf Zgorzelec | dodaj linka »

Opublikowane na stronach internetowych www.ecotravel.pl materiały, informacje lub ceny nie stanowią oferty w rozumieniu przepisów kodeksu cywilnego.