w naszej ofercie: 11494 imprezy, 715 terminów!

+48 12 648 99 77
+48 12 647 11 88
+48 12 647 22 66
E-mail:
Hasło:
Ecotravel - Sylwester Praga Z Noclegiem Bb - Sylwester Praga z noclegiem BB Czechy Praga
Wszystko o tej ofercie wie:

SYLWESTER PRAGA Z NOCLEGIEM BB

Sylwester Praga z noclegiem BB Czechy Praga

CzechyPragaPraga
Wyżywienie: śniadanie (BB)
Ocena oferty:
Kod oferty:
267755523
oferta w pdf

Terminy i ceny

Cena podstawowa Wolne miejsca

Prześlij do nas Zapytanie lub zadzwoń +48 12 648 99 77, 647 11 88, 647 22 66
a przedstawimy Ci aktualnę ofertę cenową i dostępne wolne terminy.

Zniżki i dopłaty

1 * Ubezpieczenie wszystkich Podr����nych od rezygnacji z imprezy turyst. wg OWU KIT Bezpieczne Rezerwacje SIGNAL IDUNA TU S.A. (kod RG) : Dopłata 3%
Dop��ata do 2 obiadokolacji : Dopłata 80 PLN
Zabawa Sylwestrowa w dyskotece : Dopłata 80 PLN

Zakwaterowanie

O��rodek wypoczynkowy

hotel**/*** - pokoje 2, 3 osobowe z ��azienkami

Wyżywienie

śniadanie (BB)

Cena zawiera

2 noclegi w hotelu **/*** (pokoje z ��azienkami)
2 ��niadania
powitanie Nowego Roku na Starym Mie��cie w Pradze - we w��asnym zakresie
ubezpieczenie KL 10000 EUR, KR 6000 EUR, NNW 7000 z��, baga�� 800 z�� (TU Signal Iduna)
przejazd autokarem (barek, wc, klimatyzacja, TV)
opiek�� pilota
sk��adk�� na Turystyczny Fundusz Gwarancyjny

Cena nie zawiera

DOP��ATA OBOWI��ZKOWA: 400 CZK/os. p��atna u pilota (op��ata za zwiedzanie miasta, zestawy s��uchawkowe lub system nag��a��niaj��cy, op��aty lokalne i administracyjne); DOP��ATY FAKULTATYWNE: Bilety wst��pu do zwiedzanych obiekt��w - ok. 700-900 CZK/os. (p��atne u pilota)

sylwester w pradze

Praga - stolica naszych po��udniowych s��siad��w, nie bez przyczyny nazywana jest ���Z��ot�� Prag�����. Wspania��y klimat tego miasta to efekt harmonii mi��dzy Prag�� roma��sk��, gotyck��, barokow��, a wsp����czesn��, a tak��e zami��owanie jej mieszka��c��w i tych, kt��rzy do niej przybywaj��, do najlepszego napoju o barwie bursztynu. Stare Miasto, Praski Gr��d - Hradczany, Mala Strana - to tylko nieliczne miejsca, kt��re b��d�� t��em dla niezapomnianej Nocy Sylwestrowej.

tak si�� bawimy

Na Zabaw�� Sylwestrow�� zapraszamy na Stare Miasto, gdzie tysi��ce ludzi bawi�� si�� b��dzie przy kilkunastu koncertowych estradach lub lub na jedn�� z najlepszych dyskotek w Pradze (za dop��at�� przy dokonywaniu rezerwacji wycieczki).

ramowy program imprezy

1 Dzie��
Wyjazd wg rozk��adu jazdy. Przejazd do Pragi. Spacer po Starym Mie��cie - Ko��ci���� ��w. Miko��aja, Pa��ac Golz-Ki��skych, Gotycki Ko��ci���� Marii Panny, Pomnik Jana Husa, Karolinum - pierwszy Uniwersytet w Europie ��rodkowej. Przej��cie Drog�� Kr��lewsk�� pod Bram�� Prochow��. Czas wolny. Przejazd do hotelu na nocleg.
2 Dzie��
��niadanie. Przejazd do centrum Pragi. Przej��cie na plac Hradcza��ski - uroczysta odprawa warty przed Pa��acem Prezydenckim. Zwiedzanie Katedry ��w. Wita i Zamku Kr��lewskiego. Spacer Z��ot�� Uliczk�� do wie��y Dalibora. Loreta z kopi�� domu Marii Panny i Ko��cio��em Narodzenia Chrystusa oraz bogatym skarbcem, Klasztor na Strachowie. Zwiedzanie Ko��cio��a ��w. Miko��aja, spacer po mo��cie Karola. Zabawa Sylwestrowa na Starym Mie��cie LUB w dyskotece (za dop��at�� przy dokonywaniu rezerwacji wycieczki). Powr��t do hotelu na nocleg.
3 Dzie��
��niadanie. Wykwaterowanie z hotelu. Spacer po dzielnicy ��ydowskiej - cmentarz, Ratusz i Synagoga. Zwiedzanie Nowego Miasta, spacer po Placu Wac��awa, Muzeum Narodowe, opcjonalnie U Fleku. Czas wolny. Wyjazd do Polski w godzinach popo��udniowych.
4 Dzie��
Przyjazd do Polski w godzinach nocnych/porannych.

oferta dla singli

Istnieje mo��liwo���� zakwaterowania
- w pokoju studio dwuosobowym z mo��liwo��ci�� dokwaterowania (DOK) lub
- w pokoju studio na wy����czno����/bez mo��liwo��ci dokwaterowania (SGL).

dop��ata obowi��zkowa

400 CZK/os. p��atna u pilota (op��ata za zwiedzanie miasta, zestawy s��uchawkowe lub system nag��a��niaj��cy, op��aty lokalne i administracyjne)

dop��aty fakultatywne

Bilety wst��pu do zwiedzanych obiekt��w - ok. 700-900 CZK/os. (p��atne u pilota) w tym
- Zamek Praski, Z��ota Uliczka, Bazylika ��w. Jerzego - ok. 250 CZK/os.
- Ko��ci���� ��w. Miko��aja - ok. 100 CZK/os.
- Wie��a Ratusza Staromiejskiego - ok. 100 CZK/os.
- Loretta - ok. 100 CZK/os.
- Rejs Statkiem po We��tawie - ok. 200 CZK/os.
Bezpo��rednio przy dokonywaniu rezerwacji wycieczki istnieje mo��liwo���� wykupienia
- 2 obiadokolacji - 80 z��/os.
- Zabawy Sylwestrowej w dyskotece - 80 z��/os.

uwagi

- W zale��no��ci od wybranego miasta wyjazdowego, impreza mo��e rozpoczyna�� si�� 29.12. w godzinach wieczornych/nocnych lub 30.12. w godzinach porannych. O szczeg����y zapytaj w biurze.
- Ka��dy z uczestnik��w wyjazdu musi posiada�� przy sobie i legitymowa�� si�� wa��nym i w��a��ciwym dokumentem to��samo��ci (zgodnie z przepisami kraju docelowego i kraj��w tranzytowych - odpowiednio dow��d osobisty lub paszport), kt��ry uprawnia go do przekroczenia granicy z danym pa��stwem. Bez wa��nego i odpowiedniego dokumentu to��samo��ci uczestnik nie mo��e wzi���� udzia��u w imprezie. Aktualne informacje dotycz��ce dokument��w podr����nych mo��na znale���� na stronie Ministerstwa Spraw Zagranicznych:

Galeria

comments powered by Disqus
Nasze marki:
  • Wczasy Zimowe

  • Wczasy Letnie

  • Obozowicz.pl

  • Wycieczki Egzotyczne

  • Nowa Huta Travel

  • Bilety Promowe

  • Wycieczki po Ojcowie

  • Jurajska Przygoda

Biuro Podróży Ecotravel

ul. Bulwarowa 35d/42, 31-751 Kraków (Nowa Huta)

+48 12 6489977, +48 12 6472266
+48 12 6471188, +48 12 6813692
fax.: +48 12 391 72 03
bok@ecotravel.pl

godz. otwarcia:
Poniedziałek - Piątek: 09:00-17:00
Sobota - Niedziela: nieczynne

Zapisz się do Newsletter Ecotravel

Opublikowane na stronach internetowych www.ecotravel.pl materiały, informacje lub ceny nie stanowią oferty w rozumieniu przepisów kodeksu cywilnego.